การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

31 วัน

พระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่า "ในการทรงสถิตย์ของพระเจ้าเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดี" และ "ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเรา" ความชื่นชมยินดีนั้นไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์ความรู้สึก; แต่มันเป็นผลของพระวิญญาณและเป็นหนึ่งในอาวุธในคลังอาวุธของคุณที่จะช่วยในการต่อสู้กับความท้อใจ ปัญหาต่างๆ และการพ่ายแพ้ เราจะใช้เวลา 31 วัน เพื่อเรียนรู้สิ่งที่พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับความชื่นชมยินดี, และการเสริมสร้างตนเองเพื่อที่จะเป็นคริสเตรียนที่มีความชื่นชมยินดี

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ Carol McLeod สำหรับการแบ่งปันแผนการอ่านนี้. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, โปรดเยี่ยมชม: www.justjoyministries.com

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 250000 คนที่อ่านจบแล้ว