การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 30 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
สำหรับผู้ที่ติดอยู่ในความซึมเศร้าประจำงวัน และใช้ชีวิตด้วยความสิ้นหวัง เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างความชื่นชมยินดีและการขอบพระคุณ ถ้าคุณเป็นคนที่ขอบพระคุณ ความชื่นชมยินดีนั้นก็ไม่อยู่ไกลจากคุณ ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชมยินดี ผมยืนยันได้ว่าคุณคงเป็นคนที่นับพระพรออกมาดังๆ และเป็นประจำการขอบพระคุณนั้นเป็นรหัสผ่านเพื่อเปิดประตูของการทรงสถิตย์ของพระเจ้าไปยังประชากรของพระองค์ และเมื่อคุณเข้าสู่การทรงสถิตย์คุณจะรู้ได้ว่าคุณจะพบ: ความชื่นชมยินดี!ดังนั้นหากในวันนี้ถ้าคุณยังปล้ำสู้กับความเสียใจหรือความผิดหวังในชีวิต ให้ลองดูถึงสิ่งที่คุณขอบพระคุณ อย่าหยุดแค่ 5 หรือ 10... สิ่ง แต่ให้มีมากกว่า 20... หรือ 50... หรือ 100 สิ่งที่คุณจะขอบพระคุณผมเชื่อว่าสำหรับคริสเตียนแล้ว การขอบพระคุณจะไม่ถูกสงวนไว้เพียงวันเดียวต่อปีหรือเพียงแค่ฤดูกาลเดียว และการขอบพระคุณควรเป็นวิถีชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง และใจที่ขอบพระคุณเป็นดินดีสำหรับปลูกเมล็ดพันธ์ุแห่งความชื่นชมยินดีที่จะเกิดดอกออกผลอย่างอุดมสมบูรณ์