การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 30 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
สำหรับผู้ที่ติดอยู่ในความกังวลระหว่างวัน และใช้ชีวิตด้วยความสิ้นหวัง มันเป็นเรื่องสำคัญว่าเข้าจะต้องเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างความชื่นชมยินดีและการขอบพระคุณ ถ้าคุณเป็นคนที่ขอบพระคุณ ความชื่นชมยินดีนั้นก็ไม่อยู่ไกลจากคุณ ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชมยินดี ข้าพเจ้ายืนยันได้ว่าคุณจะสามารถนับพระพรได้ในทุกๆวัน

การขอบพระคุณนั้นเป็นรหัสที่สามารถเปิดประตูของการทรงสถิตย์ของพระเจ้าไปยังผู้คนของพระองค์ และเมื่อคุณเข้าสู่การทรงสถิตย์คุณจะรู้ได้ว่าคุณจะพบ: ความชื่นชมยินดี!

และในวันนี้ถ้าคุณติดอยู่กับความเสียใจหรือความผิดหวังในชีวิต ให้ลองดูถึงสิ่งที่คุณขอบพระคุณ อย่าหยุดที่ 5 หรือ 10 ... แต่ให้มันมีมากกว่า 20 ... หรือ 50 ... หรือ 100 อย่าเพื่อคุณจะได้ขอบพระคุณ

ข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งนี้มีเพื่อคริสเตียน การขอบพระคุณจะไม่ถูกสงวนไว้เพียง 1 วันในปีหรือเพียงแค่ 1 ฤดูกาล. และควรให้การขอบพระคุณเป็นการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และใจที่ขอบพระคุณจะเติบโตและออกผลเป็นความชื่นชมยินดีที่จะออกดอกในถิ่นทุรกันดาร