ข้อพระคัมภีร์ประจำวัน

จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย

1 เปโตร 5:7 (THSV11)

 แบ่งปัน

ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์นี้

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.