การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 24 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
วันหนึ่ง ในระหว่างเวลาเรียน ข้าพเจ้าได้ถูกบังคับจากคณะอาจารย์ในมหาวิทยาคริสเตียนที่ข้าพเจ้าได้อยู่ ซึ่งได้รับการร้องขอเพื่อเปลี่ยนคณะในช่วงปลายของชีวิตมหาลัย และเขาต้องการเพื่อจะให้แน่ใจว่าข้าพเจ้าจะรู้ถึงผลกระทบเพื่อที่จะเรียนให้จบในเวลา และเลขาของเขาก็โทรเข้ามาในห้องพักของข้าพเจ้าและเตือนถึงวันเวลานั้น

และข้าพเจ้าได้เดินขึ้นไปยังชั้นหกของอาคารเรียน บากของข้าพเจ้าแห้งผาก และข้าพเจ้ารู้สึกปวดท้องและเข่าของข้าพเจ้าก็สั่น และข้าพเจ้ากำลังคิดอะไร? และข้าพเจ้าจะเข้าใจการตัดสินใจของข้าพเจ้าที่ถูกเรียกเข้าไปยังห้องของเขาได้หรือไม่?!

และเมื่อข้าพเจ้าได้เข้าไปในพื้นที่ที่เขาได้ทำงานอยู่ เลขาของเขาก็พาข้าพเจ้าไปยังห้องทำงานของเขา เธอบอกให้ข้าพเจ้ารอสักพักและให้ข้าพเจ้านั่งลงได้

และเมื่อข้าพเจ้ามองไปรอบๆห้องทำงาน ข้าพเจ้าเห็นใบรับรองและใบประกาศนียบัตรจากสถานที่ที่มีชื่อเสียงของการศึกษา ซึ่งเขามีวุฒิการศึกษาที่สำเร็จรวมมากกว่าที่ครอบครัวข้าพเจ้ามี รวมถึงป้า ลุง และญาติๆ ซึ่งเทียบกับเขาไม่ได้!

แต่รู้ในกรอบที่ทำให้ข้าพเจ้าหยุดมองไม่ใช่ใบรับรองและใบประกาศนียบัตร ไม่ใช่รูปของเขากำลังจับมือกับผู้ทรงคุณวุฒิ รูปนั้นได้ตกลงไปยังส่วนลึกที่สุดในใจของข้าพเจ้าซึ่งคือรูปของพระเยซู ... ที่พระองค์ทรงหัวเราะและยิ้มอยู่ และภายใต้รูปมีข้อความว่า "พระเจ้ากำลังชื่นชมยินดีอยู่เหนือคุณ!"

คุณคิดว่าความชื่นชมยินดีนั้นเป็นคุณสมบัติของพระเจ้าหรือไม่? ความชื่นชมยินดีนั้นเป้นส่วนหนึ่งในพระลักษณะของพระเจ้า และส่วนลึกลงไปพระองค์ทรงใส่ลงไปด้วยความกระตือรือล้นในทุกสิ่งที่พระองค์รับรอง

และอะไรเป็นเหตุผลที่พระเจ้าใส่ความชื่นชมยินดีในคุณ? และคำตอบนี้จะทำให้คุณถ่อมใจลง ... เพราะคุณเป็นผู้ที่ถูกเติมความชืนชมยินดีโดยพระเจ้าของจักรวาลนี้! พระเจ้าทรงมีความชื่นชมยินดีบนคุณอย่างคู่แต่งงานชื่นชมยินดีต่อคู่ชีวิตของเขา

พระเจ้าทรงยินดีที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณที่พระองค์ทรงได้ยินเสียงสรรเสริญออกมาจากคุณ!