เงื่อนไขการใช้งาน

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ในขณะที่ YouVersion ได้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแปลจากภาษาอังกฤษ คุณต้องตกลงก่อนว่าฉบับแปลไทยนั้นมีเพื่อความสะดวกเท่านั้น และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษจะควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ YouVersion หากมีข้อขัดแย้งใดๆระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก


ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

โดยใช้ bible.com, youversion.com และ / หรือ YouVersion บนโทรศัพท์มือถือ แอพพระคัมภีร์ แอพพระคัมภีร์สำหรับเด็กและเลนส์พระคัมภีร์ (ทั้งหมดในเครือ"YouVersion”) ไม่ว่าจะเป็นแขกหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับเรา คุณได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว อย่างละเอียด ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ YouVersion หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้ YouVersion

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

YouVersion ให้บริการโดย Life Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "เรา") เราอาจแก้ไขและปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลเมื่อเราโพสต์ การที่คุณใช้ YouVersion ต่อไปหลังจากการผ่านรายการข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วหมายความว่าคุณยอมรับและยอมรับการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนเป็น YouVersion

แม้ว่าเราหวังว่าจะให้บริการ YouVersion และคุณลักษณะทั้งหมดของเราอยู่เสมอ แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติการเสนอขาย YouVersion หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือฟังก์ชันการทำงานของ YouVersion โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบหากทุกอย่างหรือบางส่วนของ YouVersion ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการเข้าใช้งาน YouVersion

ข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมในหรือผ่าน YouVersion นั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา. โดยการใช้ YouVersion คุณได้ยินยอมในการกระทำทั้งหมดที่เกิดจากเราด้วยความเคารพต่อข้อมูลของคุณในการปฏิบัติตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้งานที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเหล่านี้อนุญาตให้คุณใช้ YouVersion ตามข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณหรือเพื่อการใช้งานภายในองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรของคุณภายใน สิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้คุณอย่างชัดเจนสงวนไว้สำหรับ Life.Church คุณยอมรับว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตและจะไม่ใช้ YouVersion ดังต่อไปนี้:

 • ในทางที่ผิดกฎหมายใด ๆ ของรัฐบาลกลางรัฐท้องถิ่นหรือระหว่างประเทศหรือกฎระเบียบ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ทำร้ายหรือพยายามที่จะใช้ประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์โดยวิธีใด ๆ โดยการเปิดเผยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือขอข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลหรืออื่น ๆ
 • แอบอ้างเป็นหรือพยายามแอบอ้าง บริษัท หรือบุคคลใดรวมถึง Life.Church หรือผู้ใช้ YouVersion คนอื่น
 • เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามที่เรากำหนดไว้อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต Life.Church หรือผู้ใช้ YouVersion หรือทำให้พวกเขาได้รับความรับผิด
 • ในลักษณะใดก็ตามที่สามารถปิดการใช้งาน ภาระหนักมากเกินไป ทำให้เสียหายหรือทำให้คุณได้รับหรืรบกวนการใช้งาน YouVersion ของผู้อื่น
 • ใช้หุ่นยนต์แมงมุมหรืออุปกรณ์อัตโนมัติกระบวนการหรือวิธีการอื่น ๆ ในการเข้าถึง YouVersion เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ บน YouVersion
 • แนะนำไวรัส โทรจัน เวิร์ม ระเบิดลอจิกหรือวัสดุอื่นที่เป็นอันตรายหรอเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี
 • เพื่อพยายามเข้าถึงการแทรกแซงความเสียหายหรือทำลายส่วนใด ๆ ของ YouVersion หรือเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับ YouVersion โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • โจมตี YouVersion ผ่านการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ และ
 • หรือพยายามที่จะแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของ YouVersion

นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่า คุณจะไม่ส่ง เจตนารับ อัปโหลด ดาวน์โหลด ใช้ หรือใช้วัสดุใด ๆ ใหม่ที่ตามที่กำหนดดุลยพินิจของ Life.Church :

 • มีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ แสดงความรุนแรง ความเกลียดชัง การเป็นต้นเหตุการทะเลาะวิวาทหรือการรังเกียจอย่างอื่น
 • ส่งเสริมเนื้อหาทางเพศหรือภาพลามกอนาจาร ความรุนแรงหรือการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานใด ๆ รวมทั้งเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ
 • ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลอื่น
 • ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย (รวมถึงสิทธิสาธารณะและความเป็นส่วนตัว) ของผู้อื่นหรือมีเนื้อหาใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความผิดทางแพ่งหรือทางอาญาตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ หรือสนับสนุนส่งเสริมหรือช่วยเหลือการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ
 • เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือการขาย เช่น การแข่งขัน การชิงโชคและการส่งเสริมการขายอื่น ๆ การแลกเปลี่ยนหรือการโฆษณา และ
 • รู้สึกว่าสิ่งดังกล่าวเล็ดลอดออกมาจากหรือได้รับการรับรองโดย Life.Church หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นถ้าไม่เป็นเช่นนั้น

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน

YouVersion มีคุณลักษณะเชิงโต้ตอบที่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์ส่ง เผยแพร่ แสดงหรือส่งต่อเนื้อหาหรือเนื้อหาอื่น ๆ ของผู้ใช้รายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า "User Contributions") ในหรือผ่าน YouVersion

อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบผลงานของผู้ใช้หรือเนื้อหาอื่นใดก่อนที่จะโพสต์บนหรือผ่าน YouVersion และไม่สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถนำเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมมาโพสต์ได้ ดังนั้นเราจึงไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการไม่ปฏิบัติตามใด ๆ เกี่ยวกับการส่งการสื่อสารหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใช้

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ การมอบเงินสมทบจากผู้ใช้ใด ๆ ในหรือผ่าน YouVersion คุณให้สิทธิ์แก่เราและผู้ให้บริการของเรารวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตผู้สืบทอดและมอบหมายของแต่ละรายและผู้ที่ได้รับมอบหมายสิทธิในการใช้ทำซ้ำปรับเปลี่ยนดำเนินการแสดงแจกจ่ายและอื่น ๆ เพื่อเปิดเผยต่อ บุคคลที่สามมีเนื้อหาดังกล่าวเพื่อเสนอฟังก์ชัน YouVersion ที่คุณต้องการหรือใช้ประโยชน์ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในการมีส่วนร่วม และมีสิทธิ์ในการให้ใบอนุญาตนี้และการมีส่วนร่วมทั้งหมดของคุณทำและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลที่สามสำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่โพสต์โดยคุณหรือผู้ใช้ YouVersion คนอื่น ๆ

ความปลอดภัยของบัญชี

YouVersion ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชี ("สมาชิก") ซึ่งต้องการให้ข้อมูลบางอย่างแก่ YouVersion คุณยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้เพื่อเป็นสมาชิกและลงทะเบียนกับ YouVersion รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการให้ข้อมูลผ่านการใช้คุณลักษณะแบบโต้ตอบใด ๆ บน YouVersion ที่ถูกควบคุมโดยเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุณยินยอมให้มีการดำเนินการทั้งหมด เราคำนึงถึงข้อมูลของคุณสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา .

หากคุณเลือกหรือมีชื่อผู้ใช้รหัสผ่านหรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนด้านความปลอดภัยของเราคุณตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับและตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบโดยทันทีว่ามีการเข้าถึงหรือใช้ชื่อผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือรหัสผ่านหรือการละเมิดอื่น ๆ เรามีสิทธิ์ที่จะปิดใช้งานชื่อผู้ใช้รหัสผ่านหรือตัวระบุอื่น ๆ ไม่ว่าคุณจะเลือกหรือให้โดยเราเมื่อใดก็ตามหากในความเห็นของเราคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้

การตรวจสอบและการบังคับใช้ การปฏิบัติตามกฎหมาย การสิ้นสุด

คุณตกลงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะ:

 • ดำเนินการใด ๆ ต่อผู้ใช้บัญชีสมาชิกหรือผู้ใช้งานที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียวหากเราเชื่อว่ามีการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือภัยคุกคามหรือความรับผิดหรือเป็นอันตรายต่อค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับ YouVersion หรือ Life.Church;
 • ดำเนินการอย่างเหมาะสมรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการส่งต่อไปยังการบังคับใช้กฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลของคุณสำหรับการใช้งาน YouVersion ที่ผิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต และ
 • ระงับหรือระงับการเข้าใช้งาน YouVersion ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

เราไม่มีสิทธิ์ที่จะร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาลที่ร้องขอหรือสั่งให้เราเปิดเผยข้อมูลประจำตัวหรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้โพสต์เนื้อหาใด ๆ ในหรือผ่าน YouVersion คุณระงับและถือสิทธิ LIFE.CHURCH ที่ถูกต้องและเป็นผู้ให้บริการและพนักงานทุกคนเจ้าหน้าที่และผู้บริหารจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในระหว่างหรือจากผลการตรวจค้นตามกฎหมายและจากการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นผลสืบเนื่องโดยการสืบสวนโดย LIFE.CHURCH เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หรือการบังคับใช้กฎหมาย

การพึ่งพาข้อมูลและการแปล

ข้อมูลที่นำเสนอในหรือผ่าน YouVersion มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น เราไม่รับประกันความถูกต้องความสมบูรณ์หรือประโยชน์ของข้อมูลนี้ ความเชื่อถือใด ๆ ที่คุณใส่ในข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง นอกจากนี้แม้ว่าเราจะพยายามให้ข้อมูลที่พบใน YouVersion ในหลายภาษา แต่การแปลภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษของเนื้อหา YouVersion จะได้รับการจัดเตรียมให้กับเราโดยบุคคลอื่นและเราไม่รับรองหรือรับรองความถูกต้องของคำแปลเหล่านั้น เราขอปฏิเสธความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาเนื้อหาดังกล่าวจากคุณหรือผู้เยี่ยมชมรายอื่น ๆ ต่อ YouVersion หรือโดยบุคคลที่อาจได้รับแจ้งถึงเนื้อหาใด ๆ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

YouVersion และเนื้อหาคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงาน (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อมูลซอฟต์แวร์ข้อความการแสดงภาพวิดีโอและเสียงตลอดจนการออกแบบการเลือกและการจัดการแบบเดียวกัน) ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Life.Church ผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ของเนื้อหาดังกล่าวและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกาเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรความลับทางการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือกฎหมาย ลิขสิทธิ์

โลโก้และการออกแบบ

ชื่อ YouVersion, ชื่อและโลโก้ Life.Church ชื่อโลโก้ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดการออกแบบและคำขวัญเป็นเครื่องหมายการค้าและ / หรือลิขสิทธิ์ของ Life.Church คุณต้องไม่ใช้เครื่องหมายและลิขสิทธิ์เหล่านี้หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Life.Church ชื่อโลโก้ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดการออกแบบและคำขวัญใน YouVersion เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหา YouVersion ใด ๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณรวมทั้งลิขสิทธิ์โปรดส่งหนังสือแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ไปที่ legal@life.church. โปรดทราบว่าเป็นนโยบายของ Life.Church เพื่อยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

ลิงค์และบริการของบุคคลที่สาม

YouVersion อาจรวมถึงเนื้อหาที่มาจากบุคคลที่สาม หาก YouVersion มีลิงก์ไปยังไซต์อื่น ๆ และป๊อปอัปและแหล่งข้อมูลที่คล้ายคลึงกันซึ่งจัดเตรียมโดยบุคคลที่สามลิงก์เหล่านี้และแหล่งข้อมูลต่างๆจะมีขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้นได้และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ใด ๆ ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงจาก YouVersion คุณจะต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว ข้อความทั้งหมดและ / หรือความคิดเห็นที่แสดงไว้ในเอกสารเหล่านี้และบทความทั้งหมดและการตอบคำถามและเนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือจากเนื้อหาที่ Life.Church มอบให้เป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดเตรียมเอกสารเหล่านี้ วัสดุเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องสะท้อนความเห็นของ Life.Church เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ ที่จัดเตรียมโดยบุคคลที่สาม

เชื่อมโยงจากและไปยัง YouVersion และคุณลักษณะสื่อสังคมออนไลน์

YouVersion อาจมีคุณลักษณะบางอย่างที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงไปยังหรือจากสื่อสังคมออนไลน์ตลอดจนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันอื่น ๆ และแบ่งปันข้อมูลและการสื่อสารกับและจาก YouVersion และบริการของบุคคลที่สามเช่นกัน คุณสามารถใช้คุณลักษณะเหล่านี้ได้เนื่องจากเนื้อหาเหล่านี้จัดทำโดยเราเกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรากฏพร้อมกับเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมที่เรามีให้สำหรับคุณลักษณะดังกล่าว เราอาจปิดใช้งานคุณลักษณะทั้งหมดนี้หรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลพินิจของเรา

ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์

Life.Church เจ้าของ YouVersion ตั้งอยู่ในรัฐโอคลาโฮมาในสหรัฐอเมริกา เราไม่ได้อ้างว่า YouVersion หรือเนื้อหาใด ๆ สามารถเข้าถึงได้หรือเหมาะสมเมื่ออยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา การเข้าถึง YouVersion อาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายในบางบุคคลหรือในบางประเทศ หากคุณเข้าถึง YouVersion จากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา คุณจะทำเช่นนั้นด้วยความตั้งใจของคุณเองและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่น

คำสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน

การใช้การใช้งานเนื้อหาและหน้าที่การทำงานบริการหรือรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นบน YOUVERSION ผ่าน YOUVERSION เป็นความเสี่ยงของคุณ ซึ่งทั้งหมดจะมีอยู่ใน "ตามสภาพ" และ "ในฐานะที่เป็นไปได้" โดยปราศจากการรับประกันใด ๆ หรืออย่างชัดแจ้ง หรือโดยนัย ไม่ว่าจะเป็น LIFE.CHURCH หรือคนใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ LIFE.CHURCH ทำรับประกันหรือรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ความปลอดภัยความน่าเชื่อถือคุณภาพความถูกต้องหรือความพร้อมใช้งานของ LIFE.CHURCH โดยไม่จำกัดการระบุ ทั้ง LIFE.CHURCH และบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับ LIFE.CHURCH ตัวแทนหรือรับประกันว่า YOUVERSION หรือการปฏิบัติหน้าที่หรือบริการใด ๆ หรือสิ่งของใด ๆ ที่ได้รับผ่าน YOUVERSION จะถูกต้องเชื่อถือได้ ปราศจากข้อผิดพลาด หรือไม่สามารถลิดรอนได้ ซึ่งจะมีการแก้ไข YOUVERSION หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่สามารถให้บริการได้ไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นที่เป็นอันตรายหรือ YOUVERSION หรือบริการหรือรายการใด ๆ ที่ได้รับผ่าน YOUVERSION จะเป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหมายของคุณ

LIFE.CHURCH ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อทุกประเภทไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยกฎหมายหรืออื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการรับประกันความสามารถในการทำกำไรการไม่ล่วงประเวณีและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

การมีส่วนร่วมดังกล่าวไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถระบุหรือ จำกัด ไว้ภายใต้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดของความน่าเชื่อถือ

ในกรณีที่ผู้ให้บริการหรือพนักงาน บริษัท ตัวแทนหรือผู้บริหารของ บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ทฤษฎีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกับการใช้หรือไม่สามารถใช้งานได้ การใช้ YOUVERSION เวปไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาใด ๆ ที่นำเสนอผ่านทางผ่าน YOUVERSION การแสดงผลหรือเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ได้รับผ่านการแปลงสภาพรวมถึงความเสียหายโดยทางตรงทางอ้อมอุบัติเหตุพิเศษความสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นตัวกลางรวมถึง แต่ไม่ จำกัด การบาดเจ็บส่วนบุคคลการสูญเสียรายได้การสูญเสียรายได้การสูญเสียการมีส่วนร่วมการสูญเสียรายได้การสูญเสียข้อมูลและการไม่ได้รับผลกระทบจากการกระทำอันเป็นเท็จ (รวมถึงความประมาท) ของสัญญาหรืออื่น ๆ แม้ว่าจะมีความสามารถได้

การกล่าวถึงข้างต้นจะไม่ส่งผลต่อความรับผิดใด ๆ ที่ไม่สามารถถูก จำกัด หรือ จำกัด ไว้ภายใต้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

การชดเชย

คุณยินยอมที่จะปกป้องชดใช้ค่าเสียหายและระงับการใช้ชีวิต LifeChip บริษัท ในเครือผู้ให้อนุญาตและผู้ให้บริการตลอดจนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้บริหารพนักงานผู้รับเหมาตัวแทนผู้จัดหาผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมายจากหนี้สินใด ๆ (รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือการใช้งาน YouVersion รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการใช้งานของผู้ใช้ของคุณใด ๆ การใช้เนื้อหาบริการและผลิตภัณฑ์ YouVersion นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจาก YouVersion

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

เรื่องทั้งหมดข้อพิพาทหรือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ YouVersion และข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือคำร้องที่มิใช่สัญญา) จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายภายในของรัฐโอคลาโฮมาโดยไม่มีผลต่อการเลือกหรือข้อขัดแย้งทางกฎหมาย หรือกฎ การฟ้องร้องดำเนินการใด ๆ หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือคำแถลงนี้จะจัดทำขึ้นเฉพาะในศาลสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกาหรือศาลของรัฐโอคลาโฮมาในแต่ละกรณีที่ตั้งอยู่ในเมืองโอกลาโฮมาซิตี, โอคลาโฮมาเคาน์ตี้ การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และการใช้ YouVersion จะยกเว้นการคัดค้านใด ๆ และการคัดค้านการใช้อำนาจเหนือศาลของคุณและในสถานที่ดังกล่าวในศาลดังกล่าว

การสละสิทธิ์และการสิ้นสุด

Life.Church สามารถสละสิทธิ์ของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น หากข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ถือโดยศาลหรือศาลอื่นที่มีเขตอำนาจศาลเพื่อเป็นโมฆะไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดออกหรือ จำกัด ไว้ในขอบเขตขั้นต่ำเพื่อให้ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงใช้ต่อไป กำลังและผลเต็มที่

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงเหล่านี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นข้อตกลงทั้งหมดเพียงอย่างเดียว ระหว่างคุณกับ Life Covenant Church, Inc ที่เกี่ยวข้องกับ YouVersion แทนการทำความเข้าใจและข้อตกลงข้อตกลงและการรับประกันทั้งหมดก่อนหน้านี้และในปัจจุบัน ทั้งโดยลายลักษณ์อักษร และคำพูด ที่เกี่ยวข้องกับ YouVersion

ความคิดเห็นและข้อกังวลของคุณ

YouVersion ดำเนินการโดย Life Covenant Church, Inc., บริษัทไม่แสวงหาผลกำไรในโอคลาโฮมา ตั้งอยู่ที่ 4600 E. 2nd St., เอดมันด์, โอคลาโฮมา 73034 ข้อเสนอแนะ, ความเห็น, ขอความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการสื่อสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ YouVersion ทั้งหมด ควรติดต่อโดยตรงทางอีเมล help@youversion.com หรือผ่านทางเว็ปไซต์ help.youversion.com หรือส่งไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ข้างบน ข้อเสนอแนะใดๆที่คุณให้แก่เราจะถือว่าไม่เป็นความลับ Life.Church จะมีอิสระในการใช้ข้อมูลนั้นอย่างไม่มีข้อจำกัด