เงื่อนไขการใช้งาน

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2020

ดังที่ได้ระบุไว้ในนโยบายด้านล่าง เวอร์ชันภาษาอังกฤษของนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานจะบังคับใช้กับความสัมพันธ์ของคุณกับ YouVersion ขณะที่เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะบังคับใช้ คุณยังสามารถใช้ตัวช่วยแปลอัตโนมัติเช่น Google Translate เพื่อเปิดดูเอกสารในภาษาของคุณ การปรับปรุงแก้ไขการแปลเพิ่มเติมจะถูกโพสต์ในหน้านี้


การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

โดยการใช้เว็บไซต์ YouVersion, บริการ, และแอปพลิเคชั่นมือถือ (ทั้งหมดในเครือ “YouVersion”) ไม่ว่าในฐานะผู้เข้าชมหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ YouVersion รวมถึง นโยบายความเป็นส่วนตัว YouVersion หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว YouVersion คุณจะต้องไม่เข้าหรือใช้ YouVersion

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

YouVersion ให้บริการโดย Life.Church Operations, LLC (“Life.Church” หรือ “เรา”) เราอาจแก้ไขและปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลเมื่อเราโพสต์ การใช้ YouVersion ต่อไปของคุณหลังจากการโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วหมายความว่าคุณยอมรับและเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนั้น

ในกรณีที่ YouVersion ได้ให้บริการด้วยการแปลภาษาอื่นกับคุณนอกเหนือจากข้อกำหนดการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษ คุณยอมรับว่าการแปลนั้นจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและข้อกำหนดการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษจะบังคับใช้กับความสัมพันธ์ของคุณกับ YouVersion หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อความในข้อกำหนดการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษและข้อความในฉบับแปล ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้ก่อน

การเปลี่ยนแปลงต่อ YouVersion

แม้ว่าเราหวังว่าจะให้บริการ YouVersion และคุณลักษณะทั้งหมดของเราอยู่เสมอ แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติการให้บริการ YouVersion หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือฟังก์ชันการทำงานของ YouVersion โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบหาก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งหมดหรือบางส่วนของ YouVersion ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการเข้าใช้งาน YouVersion

ข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมในหรือผ่าน YouVersion นั้นอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา โดยการใช้ YouVersion คุณได้ยินยอมต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดจากเราในการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้งานที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถใช้ YouVersion ตามข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้าหรือเพื่อการใช้งานภายในองค์กรศาสนาที่ไม่แสวงหาผลกำไรของคุณ สิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้คุณอย่างชัดเจนนั้นสงวนไว้โดย Life.Church คุณยอมรับว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตและจะไม่ใช้ YouVersion ดังต่อไปนี้:

 • ในทางที่ผิดกฎหมายใด ๆ ของรัฐบาลกลาง รัฐ ท้องถิ่น หรือระหว่างประเทศ หรือกฎระเบียบ;
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์, ทำร้าย, หรือพยายามที่จะใช้ประโยชน์ หรือทำอันตรายต่อผู้เยาว์ด้วยวิธีใด ๆ โดยการเปิดเผยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อพวกเขา หรือขอข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล หรืออื่น ๆ;
 • แอบอ้างเป็นหรือพยายามแอบอ้าง บริษัท หรือบุคคลใด ๆ รวมถึง Life.Church หรือผู้ใช้ YouVersion คนอื่น;
 • ในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการใด ๆ ซึ่ง ตามที่เรากำหนดไว้ว่า อาจเป็นอันตรายต่อ Life.Church หรือผู้ใช้ YouVersion หรือทำให้พวกเขาต้องรับผิดชอบ;
 • ในลักษณะใดก็ตามที่สามารถปิดการใช้งาน สร้างภาระหนักมากเกินไป ทำลาย หรือทำให้ YouVersion เสียหาย หรือรบกวนการใช้งาน YouVersion ของผู้อื่น;
 • ใช้หุ่นยนต์, แมงมุม, หรืออุปกรณ์ กระบวนการ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ ในการเข้าถึง YouVersion เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ บน YouVersion;
 • ในการนำเข้าไวรัส โทรจัน เวิร์ม ระเบิดลอจิก หรือเนื้อหาอื่นที่ประสงค์ร้ายหรือเป็นอันตรายในทางเทคนิค;
 • พยายามเข้าถึง, แทรกแซง, ทำความเสียหาย, หรือทำลายส่วนใด ๆ ของ YouVersion หรือเซิร์ฟเวอร์, คอมพิวเตอร์, หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับ YouVersion โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • โจมตี YouVersion ผ่านการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการหรือการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย; และ
 • หรือพยายามที่จะแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของ YouVersion

คุณตกลงด้วยว่าคุณจะไม่ส่ง รับโดยรู้อยู่ก่อน อัปโหลด ดาวน์โหลด ใช้งาน หรือใช้เนื้อหาใด ๆ ที่:

 • มีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ แสดงความรุนแรง ความเกลียดชัง เป็นต้นเหตุการทะเลาะวิวาท หรือการรังเกียจอย่างอื่น;
 • ส่งเสริมเนื้อหาทางเพศหรือภาพลามกอนาจาร ความรุนแรง หรือการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานใด ๆ รวมทั้งเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ;
 • ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลอื่น
 • ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย (รวมถึงสิทธิสาธารณะและความเป็นส่วนตัว) ของผู้อื่น หรือมีเนื้อหาใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความผิดทางแพ่งหรือทางอาญาตามกฎหมายหรือข้อบังคับ;
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ หรือสนับสนุน ส่งเสริม หรือให้ความช่วยเหลือการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ;
 • เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือการขาย เช่น การแข่งขัน การชิงโชค และการส่งเสริมการขายอื่น ๆ การแลกเปลี่ยนหรือการโฆษณา; และ/หรือ
 • ให้ความรู้สึกว่าสิ่งดังกล่าวเล็ดลอดออกมาจากหรือได้รับการรับรองโดย Life.Church หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด ถ้าไม่ใช่กรณีนี้

ผลงานของผู้ใช้

YouVersion มีคุณสมบัติแบบอินเทอร์แอคทีฟที่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์, ส่ง, เผยแพร่, แสดง, หรือส่งต่อไปยังผู้ใช้รายอื่น หรือข้อมูลหรือเนื้อหาของบุคคลอื่น (เรียกรวมกันว่า “ผลงานของผู้ใช้”) บนหรือผ่าน YouVersion อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ดำเนินการตรวจสอบผลงานของผู้ใช้หรือเนื้อหาใจความอื่นใดก่อนที่จะถูกโพสต์บนหรือผ่าน YouVersion และไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีการลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทันทีหลังจากการโพสต์ ดังนั้น เราจึงไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการไม่กระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง, การสื่อสาร, หรือเนื้อหาที่จัดทำโดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใด ๆ

ผลงานของผู้ใช้ทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ โดยการให้ผลงานของผู้ใช้ใด ๆ ลงในหรือผ่านทาง YouVersion คุณให้สิทธิ์แก่เราและผู้ให้บริการของเรา และผู้ได้รับใบอนุญาต, ผู้สืบทอดแต่ละรายของเรา และมอบหมายสิทธิในการใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลงแก้ไข, แสดง, นำออกใช้, ให้อนุญาต, แจกจ่าย, และเปิดเผยเป็นอย่างอื่นต่อบุคคลที่สามในเนื้อหาใด ๆ เพื่อเสนอให้แก่ YouVersion คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในและต่อผลงานของผู้ใช้นั้นและมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นี้และที่ผลงานของผู้ใช้ทั้งหมดของคุณทำและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของผลงานของผู้ใช้ใด ๆ ที่ถูกโพสต์โดยคุณหรือผู้ใช้อื่นใดของ YouVersion

ความปลอดภัยของบัญชี

YouVersion อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างบัญชี (“สมาชิก”) ซึ่งต้องการการให้ข้อมูลบางอย่างแก่ Life.Church หากคุณเลือกหรือได้รับชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลที่คล้ายกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นความลับ และตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการเข้าใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ เรามีสิทธิ์ที่จะปิดการใช้งานของชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือตัวระบุอื่น ๆ ไม่ว่าถูกเลือกโดยคุณหรือจัดทำโดยเรา ในเวลาใดก็ตาม หากในความเห็นของเรา คุณได้ละเมิดเงื่อนไขของข้อกำหนดเหล่านี้

การตรวจสอบและการบังคับใช้ การปฏิบัติตามกฎหมาย การสิ้นสุด

คุณตกลงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะ:

 • ดำเนินการใด ๆ ต่อผู้ใช้ บัญชีสมาชิก หรือผู้ใช้งานที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว หากเราเชื่อว่ามีการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือภัยคุกคาม ความรับผิด หรือเป็นอันตรายต่อค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับ YouVersion หรือ Life.Church;
 • ดำเนินการอย่างเหมาะสม รวมถึง ไม่มีการจำกัด ในการส่งต่อไปยังการบังคับใช้กฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลของคุณ สำหรับการใช้งาน YouVersion ที่ผิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต; และ/หรือ
 • ยุติหรือระงับการเข้าใช้งาน YouVersion ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียง การละเมิดใด ๆ ต่อข้อกำหนดเหล่านี้

โดยปราศจากการจำกัดสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว เรามีสิทธิ์ที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใด ๆ หรือคำสั่งศาลที่ร้องขอหรือสั่งให้เราเปิดเผยข้อมูลประจำตัวหรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ที่โพสต์เนื้อหาใด ๆ ในหรือผ่าน YouVersion คุณระงับและถือสิทธิ LIFE.CHURCH ที่ถูกต้องและผู้ให้บริการและพนักงานทุกคน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในระหว่างหรือจากผลการตรวจค้นตามกฎหมายและจากการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นผลสืบเนื่องของการสืบสวนโดยไม่ว่าจะเป็น LIFE.CHURCH หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย

ความเชื่อถือของคุณต่อข้อมูล

ข้อมูลที่นำเสนอในหรือผ่าน YouVersion นั้นจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น แม้ว่าเรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่พบใน YouVersion ในภาษาต่างๆการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากเนื้อหาภาษาอังกฤษของ YouVersion นั้นจัดทำขึ้นให้กับเราโดยบุคคลอื่นและเราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันความถูกต้องของการแปลเหล่านั้น เราไม่รับประกันความถูกต้อง, ครบถ้วน, หรือประโยชน์ของข้อมูลนี้ ความเชื่อถือใด ๆ ที่คุณมีต่อข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความเชื่อถือใด ๆ ที่คุณหรือผู้เยี่ยมชมคนอื่น ๆ มีต่อเนื้อหาดังกล่าวต่อ YouVersion หรือโดยบุคคลใดก็ตามที่อาจได้รับแจ้งเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหานั้น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

YouVersion และเนื้อหา คุณลักษณะ และฟังก์ชันการทำงาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูล ซอฟต์แวร์ ข้อความ การแสดง ภาพ วิดีโอ และเสียงทั้งหมด ตลอดจนการออกแบบ การคัดเลือก และการจัดการแบบเดียวกัน) ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Life.Church ผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ของเนื้อหาดังกล่าวและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์สากลของสหรัฐอเมริกา เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายลิขสิทธิ์อื่น ๆ

โลโก้และการออกแบบ

ชื่อและโลโก้ของ YouVersion ชื่อและโลโก้ของ Life.Church App Iconโลโก้และชื่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, โลโก้, ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ, การออกแบบ, และคำโฆษณา เป็นเครื่องหมายการค้า และ/หรือ ลิขสิทธิ์ของ Life.Church ห้ามใช้เครื่องหมายและลิขสิทธิ์เหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Life.Church ชื่ออื่น ๆ, โลโก้, ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ, การออกแบบ, และคำโฆษณาทั้งหมดบน YouVersion เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

การละเมิดลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อว่าการใช้งานของผู้ใช้หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ให้ไว้ใน YouVersion นั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณหรือสิทธิ์ของผู้อื่น โปรดติดต่อตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราโดย: (a) จดหมายที่ Legal Department, Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034; (b) โทรศัพท์ที่ 405-680-5433; หรือ (c) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ legal@life.church โปรดทราบว่าเป็นนโยบายของ Life.Church ในการระงับบัญชีผู้ใช้ของผู้ละเมิดซ้ำ

ลิงค์และบริการของบุคคลที่สาม

YouVersion อาจมีเนื้อหาหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น และไม่ยอมรับการรับผิดชอบต่อพวกเขาหรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับ YouVersion; คุณต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดเองและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว ข้อความ และ/หรือ ความคิดเห็นทั้งหมดที่แสดงในเอกสารเหล่านี้ และบทความและการตอบคำถามและเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมด นอกเหนือจากเนื้อหาที่ Life.Church จัดทำขึ้น เป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดทำเนื้อหาเหล่านั้นทั้งสิ้น เนื้อหาเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องสะท้อนความคิดเห็นของ Life.Church เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ ที่จัดทำโดยบุคคลที่สามใด ๆ

ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์

Life.Church ตั้งอยู่ในรัฐโอคลาโฮมาในสหรัฐอเมริกา เราไม่ได้อ้างว่า YouVersion หรือเนื้อหาใด ๆ สามารถเข้าถึงได้หรือเหมาะสมเมื่ออยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา การเข้าถึง YouVersion อาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายในบางบุคคลหรือในบางประเทศ หากคุณเข้าถึง YouVersion จากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา คุณจะทำเช่นนั้นด้วยความตั้งใจของคุณเอง และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่น

คำสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน

การใช้งาน YOUVERSION ของคุณ เนื้อหา และการทำงาน บริการ หรือรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นบน YOUVERSION ผ่าน YOUVERSION เป็นความเสี่ยงของคุณ ซึ่งทั้งหมดจะมีอยู่ใน "ตามสภาพ" และ "ในฐานะที่เป็นไปได้" โดยปราศจากการรับประกันใด ๆ หรืออย่างชัดแจ้ง หรือโดยนัย ไม่ว่าจะเป็น LIFE.CHURCH หรือคนใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ LIFE.CHURCH ทำรับประกันหรือรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความถูกต้อง หรือความพร้อมใช้งานของ LIFE.CHURCH โดยไม่จำกัดการระบุ ทั้ง LIFE.CHURCH และบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับ LIFE.CHURCH ตัวแทนหรือรับประกันว่า YOUVERSION หรือการปฏิบัติหน้าที่หรือบริการใด ๆ หรือสิ่งของใด ๆ ที่ได้รับผ่าน YOUVERSION จะถูกต้องเชื่อถือได้ ปราศจากข้อผิดพลาด หรือไม่สามารถลิดรอนได้ ซึ่งจะมีการแก้ไข YOUVERSION หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่สามารถให้บริการได้ไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นที่เป็นอันตรายหรือ YOUVERSION หรือบริการหรือรายการใด ๆ ที่ได้รับผ่าน YOUVERSION จะเป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหมายของคุณ

LIFE.CHURCH ขอปฏิเสธการรับประกันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย กฎหมายหรืออื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันใด ๆ ของการค้า การไม่ละเมิดสิทธิ และไม่เหมาะสม

การปลอมแปลงไม่กระทบต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อจำกัดของความน่าเชื่อถือ

ไม่มีกรณีใด ๆ ที่ LIFE.CHURCH, ผู้ออกใบอนุญาต, ผู้ให้บริการ หรือคนหนึ่งคนใดของพนักงานของพวกเขา, ตัวแทน, เจ้าหน้าที่, หรือผู้อำนวยการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายประเภทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หลักการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในการเชื่อมโยงกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานของคุณต่อ YOUVERSION, เว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับมัน, เนื้อหาใด ๆ ที่นำเสนอบนหรือผ่านทาง YOUVERSION, หรือเว็บไซต์อื่นดังกล่าว หรือการบริการใด ๆ หรือบทความที่ได้รับผ่านทาง YOUVERSION รวมถึงความเสียหายทางตรง, ทางอ้อม, เป็นพิเศษ, โดยบังเอิญ, ที่เป็นผลสืบเนื่อง, หรือการลงโทษใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบาดเจ็บส่วนบุคคล, ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดทางอารมณ์, การสูญเสียรายได้, การสูญเสียผลกำไร, การขาดทุนจากธุรกิจหรือความคาดหวังจากการออม, การสูญเสียการใช้งาน, การสูญเสียความนิยม, การสูญเสียข้อมูล, และไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การฝ่าฝืนสัญญา หรือสิ่งอื่นใดก็ตาม แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้

การกล่าวถึงข้างต้นจะไม่ส่งผลต่อความรับผิดใด ๆ ที่ไม่สามารถถูก จำกัด หรือ จำกัด ไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การชดเชย

คุณยินยอมที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และไม่ทำอันตรายต่อ Life.Church บริษัทในเครือ, ผู้ให้อนุญาต, และผู้ให้บริการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง, ผู้บริหาร, พนักงาน, ผู้รับเหมา, ตัวแทน, ผู้ออกใบอนุญาต, ผู้ผลิต, ผู้สืบทอด, และผู้ได้รับมอบหมาย จากการเรียกร้องสิทธิ์, หนี้สิน, ความเสียหาย, การตัดสิน, รางวัล, ความสูญเสีย, ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย, หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณหรือการใช้งาน YouVersion ของคุณ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ผลงานของผู้ใช้ของคุณ การใช้เนื้อหา, บริการ, และผลิตภัณฑ์ YouVersion ใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ของคุณที่ได้รับจาก YouVersion

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

เรื่องทั้งหมด, ข้อพิพาท, หรือข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับ YouVersion และข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือคำร้องที่มิใช่สัญญา) จะอยู่ภายใต้และการตีความตามกฎหมายภายในของรัฐโอคลาโฮมาโดยไม่มีผลต่อการเลือกหรือข้อขัดแย้งของเงื่อนไขทางกฎหมายหรือข้อบังคับ การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือ YouVersion จะถูกจัดทำขึ้นเฉพาะในศาลสหรัฐของสหรัฐอเมริกาหรือศาลของรัฐโอคลาโฮมาในแต่ละกรณีที่ตั้งอยู่ในเมืองโอคลาโฮมาซิตี้, เขตปกครองโอคลาโฮมา โดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และการใช้ YouVersion คุณได้สละสิทธิ์การคัดค้านใด ๆ และทั้งหมดต่อการใช้ขอบเขตอำนาจศาลเหนือคุณโดยศาลดังกล่าวและไปยังสถานที่ดังกล่าวในศาลดังกล่าว

การสละสิทธิ์และการสิ้นสุด

Life.Church สามารถสละสิทธิ์ของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น หากข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ถือโดยศาลหรือศาลอื่นที่มีเขตอำนาจศาลเพื่อเป็นโมฆะไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดออกหรือจำกัดไว้ในขอบเขตขั้นต่ำเพื่อให้ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงใช้ต่อไปด้วยกำลังและให้ผลเต็มที่

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดเหล่านี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Life.Church Operations, LLC ที่เกี่ยวข้องกับ YouVersion และอยู่เหนือข้อตกลงก่อนหน้าหรือชั่วคราวทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบันทึกความเข้าใจ ข้อตกลง การรับรองและรับประกัน โดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ที่เกี่ยวกับ YouVersion

ความคิดเห็นและข้อกังวลของคุณ

YouVersion ดำเนินการโดย Life.Church Operations, LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดในรัฐโอคลาโฮมา ข้อเสนอแนะ, ความคิดเห็น, คำขอการสนับสนุนทางเทคนิคและการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ YouVersion กรุณาส่งไปที่: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 หรือ help@youversion.com

YouVersion ใช้คุกกี้สำหรับการปรับแต่งการใช้งาน และประสบการณ์ของคุณ การที่คุณได้ใช้เว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการที่คุณยอมรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา