แผนการอ่านพระคัมภีร์และบทใคร่ครวญประจำวัน

พระคุณสำหรับวันนี้
ดึงดูดสู่ชีวิตโดยความสว่างที่ไม่อาจต้านทานได้
การอัศจรรย์ของพระเยซู
ความเชื่อ ท่ามกลางความยากลำบาก
กำลังใหม่จากพระเจ้า อิสยาห์ 40:29-31
การสรรค์สร้าง
จะวางใจพระเจ้าได้อย่างไร?
BibleProject | พันธสัญญาใหม่, ปัญญาใหม่
หกวันแห่งพระนามพระเจ้า
รักเหมือนพระเยซู
อัญมณีประจำวัน - จัดมงกุฎของคุณให้พร้อมในฐานะธิดาแห่งกษัตริย์
ถึง การเสพติด...
ฉันยอมจำนน: บทเฝ้าเดี่ยวที่สร้างแรงบัลดาลใจเขียนโดยนักโทษ
ความหวังในความมืดมิด
ความกังวล
พูดคำที่นำสู่ชีวิต
พระเจ้าคือ _______
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง: พระประสงค์
จะเริ่มอ่านพระคัมภีร์อย่างไรดี
ใช้เวลาของคุณเพื่อพระเจ้า
ราวป้องกัน: หลีกเลี่ยงความเสียใจในชีวิตของคุณ
ชีวิตและการเยียวยาในพระธรรมสดุดี
ให้ความหมายแก่งานของคุณ
ออสวาลด์ แชมเบอร์ส: สันติสุข - ชีวิตในพระวิญญาณ
ไม่กังวลสิ่งใด

สันติสุข

ดูทั้งหมด

แสวงหาสันติสุข

แสวงหาสันติสุข

ไขว่คว้าสันติสุข

ไขว่คว้าสันติสุข

สันติสุขของพระเจ้า

สันติสุขของพระเจ้า

ออสวาลด์ แชมเบอร์ส: สันติสุข - ชีวิตในพระวิญญาณ

ออสวาลด์ แชมเบอร์ส: สันติสุข - ชีวิตในพระวิญญาณ

พลังอันยิ่งใหญ่แห่งการสรรเสริญ: บทเฝ้าเดี่ยว 5 วัน จากพระธรรมสดุดี

พลังอันยิ่งใหญ่แห่งการสรรเสริญ: บทเฝ้าเดี่ยว 5 วัน จากพระธรรมสดุดี

พระเจ้าสถิตอยู่ด้วย(เสมอ)

พระเจ้าสถิตอยู่ด้วย(เสมอ)

ไม่หวาดกลัว: คริสเตียนตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ได้อย่างไร

ไม่หวาดกลัว: คริสเตียนตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ได้อย่างไร

อย่าหยุดอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย

อย่าหยุดอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย

จัดเวลาเพื่อพัก

จัดเวลาเพื่อพัก

การหลุดพ้นจากความอิจฉาริษยา แผนการอ่าน 6 วัน โดย แอนนา ไลท์

การหลุดพ้นจากความอิจฉาริษยา แผนการอ่าน 6 วัน โดย แอนนา ไลท์

อธิษฐานขอการทรงนำของพระเจ้า

อธิษฐานขอการทรงนำของพระเจ้า

สันติสุขที่ขาดหาย

สันติสุขที่ขาดหาย

อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดเลย

อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดเลย

ความโกรธ

ความโกรธ

ความกังวล

ความกังวล

ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ - คำตอบของพระคัมภีร์ในทุกการท้าทาย

ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ - คำตอบของพระคัมภีร์ในทุกการท้าทาย

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน สนามรบแห่งจิตใจ

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน สนามรบแห่งจิตใจ

จงนิ่งเสีย: คู่มือง่ายๆ สำหรับเวลาที่เงียบสงบ

จงนิ่งเสีย: คู่มือง่ายๆ สำหรับเวลาที่เงียบสงบ

ต้นฉบับโดย YouVersion

ดูทั้งหมด

YouVersion ใช้คุกกี้สำหรับการปรับแต่งการใช้งาน และประสบการณ์ของคุณ การที่คุณได้ใช้เว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการที่คุณยอมรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา