การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 25 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
ในคำพูดของ อ.เปาโล จากพระคัมภีร์ส่งมาถึงเราที่อยู่ในศตวรรษที่ 21 ถึงผู้ที่ต้องการมีชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้า คำพูดของอ.เปาโล บอกเราถึงการมีชีวิตที่สำคัญและอำนาจที่จะทะลุทะลวงวัฒนธรรมเดิมๆและทำลายสิ่งที่เราได้ถูกล้างสมองจากโทรทัศน์และอ่านจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ถ้าเป้าหมายของคุณคือมีชีวิตที่มีอำนาจ คุณจะได้ฟังและยอมจำนนต่อคำพูดนี้ที่ปรากฏต่อเราจากที่ถูกบันทึกไว้เมื่อ 2000 ปีก่อนและการใช้ชีวิตของคริสเตียนนั้นจะเต็มไปด้วยพระคำจากพระคัมภีร์ "สุดท้ายนี้ จงเข้มแข็งในพระเจ้าและในกำลังของพระองค์!" อ.เปาโลได้ประกาศถึงความสำคัญของการฝึกตนที่เขาได้ให้ต่อเหล่าทหารของพระเจ้า!และน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณคือการเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งที่ไม่ถูกสั่นคลอนด้วยลมปาากหรือต่อสถานการณ์ พระเจ้าจะทำให้มันเป้นไปได้สำหรับคุณที่จะแช่อยู่ในกำลังของพระเจ้า!เมื่อคุณได้จ้างโค้ชฝึกสอนส่วนตัว เขาจะบอกคุณว่าควรทำอะไรและปรับปรุงการออกกำลังกายที่จะส่งผลดีต่อร่างกายคุณ แต่เขาไม่สามารถให้กำลัง กล้ามเนื้อ ส่งมายังคุณ แต่พระเจ้าสามารถทำได้!