การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 26 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
อย่าดูถูกความสำคัญของการดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมในการใช้ชีวิตคริสเตียนที่ชื่นชมยินดี ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยการประนีประนอม เห็นแก่ตัวและไม่เห็นค่าของความชื่นชมยินดีจากสวรรค์ ลองคิดใหม่!

ในพระคัมภีร์จากปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ถูกเติมเต็มด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าบนความสำคัญของการมีชีวิตที่ชอบธรรม ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเกี่ยวกับการยึดถือกฏและการเป็นทาส! ความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นหนทางของอิสรภาพและชีวิตที่สมบูรณ์!

ความชอบธรรมเป็นการดำเนินชีวิตที่คุณต้องยอมต่อพระเจ้า มันหมายถึงออกจากชีวิตที่มักประนีประนอม การเห็นแก่ตัว หรือ มาตรฐานที่ต่ำกว่า และหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางที่คุณจะพูดคุยและการใช้เวลาของคุณ

วันนี้ ให้ดูชีวิตของคุณและถามพระเจ้าให้พระองค์เปิดเผยถึงสิ่งที่อยู่ในชีวิตคุณที่ต้องเปลี่ยนแปลง ถ้ามีความคิดในจิตใจออกมาว่าคุณพึ่งหมดความอดทนต่อคู่ครอง อย่าทิ้งมันไป บางทีพระเจ้าอาจจะเปิดเผยถึงสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแปลง

บางที หลังจากที่ถามพระเจ้าเพื่อให้พระองค์เปิดเผยสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแปลง คุณอาจจะประหลาดใจถ้าคุณได้ใช้เงินไปมากมายในช่วงที่ผ่านมา หรืออาจจะประหลาดใจที่คุณได้ใช้เวลามากมายอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ อย่าทิ้งความคิดนี้ออกไป มันอาจจะเป็นการที่พระเจ้ากำลังช่วยคุณทำความสะอาดชีวิตเพื่อคุณจะสามารถใช้ชีวิตที่เต็มด้วยความชื่นชมยินดีได้!