ฟังเสียงอ่านพระคัมภีร์

ฉบับที่ใช้งานได้

ดาวน์โหลดแอพพระคัมภีร์ฟรี

พระคัมภีร์กว่าร้อยเล่มจาก 900 ภาษา - ให้พระคัมภีร์นี้ติดตัวคุณไปในทุกที่

ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้