การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 29 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
ไม่เพียงลักษณะนิสัยส่วนตัว แต่ความชื่นชมยินดีนั้นเป็นของประทานของการเป็นอยู่ของพระเจ้า และเมื่อคุณให้พระเยซูเข้ามาในใจและเป็นพระเจ้าในชีวิต ความชื่นชมยินดีของสวรรค์จะลงมาและโอบล้อมคุณในทุกวันของชีวิต และความชื่นชมยินดีนั้นจะสำแดงไม่เพียงแต่เมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆ

คุณสามารถมีความชื่นชมยินดีเมื่อคุณล้มลงเพราะพระเจ้าได้ให้พระสัญญาว่าจะไม่ไปจากคุณหรือทอดทิ้งคุณ ความชื่นชมยินดีจะไม่เข้ามาและไปเหมือนเงินหรือสภาพอากาศ! ความชื่นชมยินดีจะคงอยู่ในทุกวันเพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่ในการทรงสถิตย์

และไม่มีสิ่งใดที่คุณทำได้ ไม่มีคำใดที่คุณสามารถพูดได้ ที่จะนำการคุณออกจากการทรงสถิตย์ของพระเจ้า และไม่มีที่ใดที่คุณสามารถหนีไปจากความใกล้ชิดของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นทุกหนทุกแห่งหมายถึงพระองค์อยู่ในทุกที่และทรงรับรู้ทุกสิ่งและพระองค์อยู่กับคุณ ... และอยู่ข้างคุณ

และจะไม่มีวันใดที่คุณจะโดดเดี่ยวในชีวิตเพราะพระองค์ไม่อยู่กับคุณ ปลอบประโลม และใกล้ชิดคุณ และความชื่นชมยินดีจะทำให้คุณรู้ว่าพระองค์อยู่กับคุณ ... ในวันที่ดีและวันที่แย่ ... ในเวลาที่รู้สึกของพระคุณและวันที่สิ้นหวัง และความชื่นชมยินดีในการทรงสถิตย์ของพระเจ้าจะโอบล้อมและปกป้องคุณ ให้ลองพักสงบในวันนี้และรับรู้กว่าพระองค์ทรงดีและพระองค์อยู่กับคุณซึ่งไม่มีความชื่นชมยินดีไหนที่ดีกว่านี้!