เมล็ดพันธุ์แห่งการเกิดผล: การเดินทางของสตรีใน 40 วัน

เมล็ดพันธุ์แห่งการเกิดผล: การเดินทางของสตรีใน 40 วัน

40 วัน

ในพระคัมภีร์มักจะใช้ฤดูกาลเพื่อสำแดงให้เห็นถึงกิจการของพระเจ้าในเรา ใน 40 วันของการใคร่ครวญในแบบสตรีนี้จะใช้สวนเป็นดั่งคำอุปมาสำหรับหรับการเติบโตในพระคริสต์ ในแต่ละวันคุณจะได้รับ "เมล็ดพันธุ์แห่งความจริง" (พระวจนะ) และหนทางที่จะ "เพาะเมล็ดพันธุ์" (นำเข้าสู่จิตใจ) และ "รดน้ำ" (เปลี่ยนแปลง) จงตื่นเต้น! เพราะพระเจ้าจะปลูกสวนที่สวยงามดั่งพระลักษณะของพระองค์ในใจของคุณให้เต็มล้นไปด้วยความบริบูรณ์ของพระเจ้า เหมาะสำหรับคุณแม่ที่กำลังยุ่ง สาวโสด และนักศึกษา

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณพันธกิจของ Thistlebend และ ผู้เรียบเรียง Laurie Aker สำหรับการจัดทำแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: www.thistlebendcottage.org

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 100000 คนที่อ่านจบแล้ว