ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ - คำตอบของพระคัมภีร์ในทุกการท้าทาย

ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ - คำตอบของพระคัมภีร์ในทุกการท้าทาย

30 วัน

พระเจ้าทรงสร้างเราและวางเราไว้ในเวลาของพระองค์, เพื่อรักคนที่ไม่น่ารัก, เป็นแหล่งแห่งสันติสุขในที่ๆวุ่นวาย, สำแดงความชื่นชมยินดีในทุกๆสถานการณ์. ทั้งหมดนี้อาจจะดูเป็นไปไม่ได้, แต่คุณสามารถทำได้โดยเรียนรู้สิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกธรรมชาติของมนุษย์และการควบคุมมัน. และบทเฝ้าเดียวนี้จะรวบรวมพื้นฐานและการท้าทายอย่างพิเศษให้เราเผชิญในแต่ละวัน, และให้พระคัมภีร์จัดการอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้เป็นไปในทางของพระเจ้า.

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ Carol McLeod และ Just Joy Ministries สำหรับบทเฝ้าเดี่ยว. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, โปรดเยี่ยมชม: www.justjoyministries.com

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 500000 คนที่อ่านจบแล้ว