Được phước

Ngày 1 trong 7 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh Nguyện
"Ngợi khen Chúa"Ngợi khen Chúa! Trong ba chữ đó là khởi đầu mạnh mẽ và nền tảng của một cuộc sống được phước. Khởi đầu với việc biết Đức Chúa Trời là ai và ca ngợi Ngài.Khen ngợi luôn là điểm khởi đầu. Nó có nghĩa là lòng biết ơn - đó là lý do tại sao chúng ta cảm tạ trước bữa ăn và bắt đầu buổi nhóm với những bài ngợi khen. Chúa Giê-xu bắt đầu cảm ơn Đức Chúa Trời trước khi La-xa-rơ được sống lại từ kẻ chết, và Môi-se đã ngợi khen Đức Chúa Trời trước khi Ngài chia đôi Biển Đỏ. Bản chất con người thích chờ đợi cho đến khi nhận được câu trả lời, nhưng phước lành bắt đầu bằng lời khen ngợi.Lời của Đức Chúa Trời bảo chúng ta hãy “Hãy cảm-tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi-khen mà vào hành-lang Ngài, Khá cảm-tạ Ngài, chúc-tụng danh của Ngài” (Thi thiên 100: 4). Tuy nhiên, ca ngợi Chúa không chỉ giới hạn việc hát một vài bài hát mỗi tuần một lần trong một buổi nhóm lại. Thờ phượng là một lối sống bao trùm toàn bộ hình ảnh của cuộc sống.Bạn có thể ca ngợi Đức Chúa Trời vào bất kỳ giờ nào trong ngày, bảy ngày một tuần - trong xe hơi, khi đang tắm hoặc giữa đêm. Nó không phải là về việc hát một bài thánh ca đặc biệt hay cầu nguyện - đó là về mối quan hệ của bạn với Cha Thiên Thượng, là người yêu thương và quan tâm đến bạn.Mọi người có những ý tưởng khác nhau về Đức Chúa Trời là như thế nào, và họ giao tiếp với Ngài theo nhận thức của họ. Những người nghĩ rằng Ngài nghiêm khắc và khắc khe giữ khoảng cách của họ. Những người khác, những người thấy Ngài là trang trọng và cứng nhắc, thường tiếp cận Ngài theo cùng một cách. Tuy nhiên, những người biết Ngài là Cha và Người bạn đều được hưởng phước lành của một mối quan hệ thân cận, gần gũi với Ngài - nơi bạn có thể kêu cầu Ngài bất cứ lúc nào. Cho dù bạn đang trong bất cứ tình huống nào, bạn không bao giờ ở một mình.Hoàn cảnh có thể thay đổi khi bạn bắt đầu ca ngợi Đức Chúa Trời. Lời khen ngợi không chỉ đặt Ngài vào sự tập trung, mà còn khiến bạn nhìn thấy mọi thứ từ một góc độ hoàn toàn mới.Ngợi khen Đức Chúa Trời không chỉ là một sự kiện nghi lễ hay một lần. Đó là đời sống thờ phượng - nó cho phép bạn tập trung vào Đức Chúa Trời, và nó thay đổi quan điểm của bạn về hoàn cảnh xung quanh bạn. Vì vậy, hãy bước đi theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời của bạn với tuyên bố này là nền tảng của bạn:"Ngợi khen Chúa!"