Được phước

Được phước

7 Ngày

Làm thế nào để bạn sống một cuộc sống được phước? Tôi tin rằng mọi người đều khao khát và tìm kiếm câu trả lời này. Trong số các nhân vật đầy màu sắc đa dạng trong Kinh Thánh, có một điều tôi đặc biệt ngưỡng mộ. Tên của ông không được đề cập, nhưng ông sống theo nguyên tắc Kinh Thánh. Người anh hùng Kinh thánh này của tôi là người công bình được mô tả trong Thi thiên 112.

Nhà phát hành

Chúng tôi muốn cảm ơn Brian Houston và Hội Thánh Hillsong đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://BrianCHouston.com

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất