Theo Đuổi Sự Bình An

Theo Đuổi Sự Bình An

7 Ngày

Tearfund tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa trong việc làm thế nào để trở thành một tiếng nói tích cực của sự bình an, phục hồi các mối quan hệ và sự gắn kết giữa các cộng đồng trên toàn thế giới. Bài học 7 ngày này có những hành động hàng ngày để phục hồi mối quan hệ của riêng bạn và cầu nguyện cho thế giới chúng ta đang sống, sử dụng sự khôn ngoan phong phú từ những câu ngạn ngôn Châu Phi để giúp chúng ta khám phá sự bình an thật của Chúa.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Tearfund vì đã cung cấp bài học này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.tearfund.org/yv

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 100000 lượt hoàn tất