Được chọn: Tự Nhắc Nhở về Phúc Âm Hàng Ngày

Ngày 1 trong 7 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện

Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi ngày bạn thức dậy và nhắc nhở bản thân về Phúc ÂmNếu bạn giống như tôi, bạn bị cám dỗ nhận lãnh Phúc Âm như một lẽ đương nhiên và ngừng nhắc lại nó vì nó trở nên quá quen thuộc. Chúng ta lưu giữ nó trong câu chuyện của mình ở đâu đó trong quá khứ và một cách vô thức cố gắng tránh khỏi nó. Nhưng hôm nay chúng ta cần nghe Phúc Âm mỗi ngày như chúng ta đã nghe lần đầu tiên.Nếu mỗi buổi sáng chúng ta nhắc nhở bản thân về Phúc Âm, chúng ta sẽ thức dậy và sống trong niềm vui đầy biết ơn rằng trận chiến cam go nhất mà hôm nay chúng ta sắp phải đối diện đã được thắng rồi.Cuộc sống của bạn sẽ khác như thế nào nếu bạn tự giảng Phúc Âm cho tấm lòng bạn thường xuyên hơn?Có hàng chục cách Phúc Âm tác động một cách tích cực và định hình đời sống hàng ngày của chúng ta. Tất cả chúng ta cần thường xuyên nhắc nhở về những lợi ích này, và chúng ta cần năng lực của Đức Chúa Trời để hiểu chúng hơn.Rất nhiều tín hữu nghĩ rằng tin lành là tin cũ. Chúng ta chưa từng nghe Phúc Âm quá nhiều; chúng ta chưa từng nghe Phúc Âm. Cũng như nhiều mặt cắt của một viên kim cương đẹp, Phúc Âm có vẻ đẹp vô hạn. Càng tìm hiểu Phúc Âm, chúng ta càng mạnh mẽ và được thỏa lòng trong đức tin.Chúng ta cần thường xuyên nhắc nhở về những điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta qua Phúc Âm, vì Phúc Âm đẩy mạnh và thúc đẩy ước muốn vâng lời Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài. Khi chúng ta hiểu Ngài đã làm cho ta nhiều như thế nào - Ngài đã ban cho ta qua Con Ngài nhiều như thế nào - chúng ta không thể giúp gì mà chỉ được thay đổi và được thôi thúc để dâng tất cả đời sống của mình cho Ngài. Và ngay cả khi chúng ta là những tội nhân yếu đuối còn chật vật để theo đuổi Đấng Cứu Chuộc hoàn hảo, Phúc Âm nhắc nhở rằng chúng ta được yêu thương dường nào và Đức Chúa Trời đang hành động trong ta nhiều thể nào để giúp chúng ta theo Ngài.Không có nhu cầu nào trong đời sống Cơ Đốc của bạn lớn hơn việc thường xuyên nhắc nhở lòng bạn về sự thật của Phúc Âm.