Tập hợp: Tìm kiếm cuộc sống cùng nhau

Tập hợp: Tìm kiếm cuộc sống cùng nhau

7 Ngày

Khi bạn bước sang tuổi 18, cảm giác như bạn phải tìm ra cuộc sống của mình. Nhưng nếu bạn không thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nghĩ rằng bạn không phải đang ở nơi bạn ở hiện tại? Bạn không cô đơn. Hãy cùng nhau tìm hiểu những câu hỏi lớn nhất của cuộc sống trong Kế hoạch Kinh thánh 7 ngày này của Collective, một nghiên cứu dành cho những người thành niên trẻ tuổi của Life.Church.

Nhà phát hành

Chân thành cảm ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Vui lòng truy cập https://www.life.church để biết thêm thông tin/

Thông tin phát hành

Hơn 25000 lượt hoàn tất