Hy Vọng Trong Đại Dịch Toàn Cầu

Hy Vọng Trong Đại Dịch Toàn Cầu

5 Ngày

Đây là những thời điểm chưa từng có đối với chúng ta là những người đang sống trên địa cầu tại thời điểm này. Trên phương diện lịch sử, chúng ta có thể tìm thấy hy vọng nếu chúng ta quay lại với Đấng Sáng Tạo, người tạo ra tất cả mọi thứ và là Chúa của mọi thứ. Kinh Thánh nói gì về lý do tại sao những điều này xảy ra, sự câu trả lời của Đức Chúa Trời là gì và hy vọng của tôi về sự chết và sự sống là gì?

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Zúme đã cung cấp kế hoạch đọc này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: https://zume.training/

Thông tin phát hành

Hơn 25000 lượt hoàn tất


App Download
App Kinh Thánh
7.9M Ratings