Tìm Kiếm Sự Bình An

Tìm Kiếm Sự Bình An

10 ngày

Bạn có muốn nhiều sự bình an trong cuộc sống của bạn? Bạn có muốn sự yên bình hơn chỉ là một điều ước? Bạn có thể đạt được sự bình an thật chỉ duy nhất từ môt nguồn- Đức Chúa Trời. Hãy cùng tham gia với tiến sĩ Charles Stanley khi ông chỉ cho bạn con đường đến sự bình an trong tâm trí thay đổi cuộc sống, cung cấp cho bạn những công cụ để giải quyết những sự hối tiếc trong quá khứ, đối mặt với những lo lắng trong hiện tại, và xoa dịu những e ngại về tương lai.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cám ơn Touch Ministries đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://intouch.cc/peace-yv

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 750000 lượt hoàn tất