การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 9 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
เมื่อเรานึกถึงกางเขน เรารู้ว่าที่นั่นพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปเรา เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสงสัย ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพราะทุกความผิดที่เราได้ทำ และเราต้องถ่อมใจยอมรับในความจริงที่ว่าไม้กางเขนนั้นจำเป็นต่อเราเพื่อที่จะยกโทษบาปและมีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระเจ้าและถ้านั่นเป็นงานเพียงอย่างเดียวของไม้กางเขน นั่นก็อาจจะเพียงพอแล้ว และอาจจะมากเพียงพอเกินความต้องการ! ความเป็นนิรันดร์และการให้อภัยได้ถูกนำมาเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ อย่างไรก็ตามไม้กางเขนมีค่ามากยิ่งกว่านั้น พระเยซูได้เสด็จไปยังไม้กางเขนเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในความท้อใจและเศร้าโศก พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคุณจะสามารถรับประสบการณ์ในความชื่นชมยินดีโดยมีชีวิตอยู่ในสงครามของฝ่ายโลกได้เมื่อพระเยซูได้ถูกตรึงที่ไม้กางเขน พระองค์ทรงถูกตรึงไม่เพียงเพื่อความรอดของคุณแต่เพียงความชื่นชมยินดีด้วย ถ้าข้าพเจ้าเป็นคุณ ข้าพเจ้าจะไม่ให้สิ่งใดมีอำนาจเหนือความชื่นชมยินดี! คุณได้รับมาเพื่อตัวเอง ... เพื่อครอบครัว ... เพื่อเพื่อนบ้าน ... เพื่อคริสตจักร ... และเพื่อพระเยซูเพื่อเดินไปในความชื่นชมยินดีที่พระองค์ทรงสละพระชนม์เพื่อคุณ!