การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 11 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
และคนอื่นๆจะได้รัยความชื่นชมยินดีอย่างไรเมื่อเขาพบกับการทดลอง? มันดูเป็นเรื่องยากในฝ่ายวิญญาณ และพระวิญญาณคิดว่าเราเป็นเพียงแค่ใคร? เพียงบางส่วนของแม่ชี-เทเรซาในรูปแบบ พอลลีแอนนา และ แมรี่ ป๊อปปินส์?!

การเลือกที่จะเป็นคริสเตียนที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีทั้งๆที่ยังมีความเจ็บปวดของมนุษย์อยู่อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าคนทั่วไป ... และดูเป็นเรื่องเหลือเชื่อกับคนอื่น และใครจะสามารถมีจิตใจที่ใคร่ครวญในการทดลองได้ด้วยความชื่นชมยินดี?! ทำไม ... มันดูเหมือนไร้สาระ! มันไม่สามารถที่จะคิดดถึงสิ่งที่ดีที่สุดได้...เว้นแต่ คุณจะรู้จักพระเยซู เมื่อนั้นการมีความชื่นชมยินดีในท่ามกลางความผิดหวังจะมีความเป็นไปได้!

ความจริงคือ: เรากำลังจะได้รับความชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่เราตกอยู่ในความทุกข์เพราะไม่มีสิ่งใดที่จะแยกเราออกจากการทรงสถิตย์ของพระเจ้าได้ และในการทรงสถิตย์ของพระเจ้านั้นเต็มล้นไปด้วยความชื่นชมยินดี ไม่ว่าความตายหรือโรคภัยจะสามารถทำลายกำลังและการปลอบประโลมในการทรงสถิตย์ของพระเจ้า แม้ว่าการเงินจะแย่ ความสัมพันธ์แตกหักหรือแม้แต่อกหักก็ไม่สามารถทำลายหรือนำลูกของพระเจ้าออกจากรักของพระบิดาและการดูแลของพระองค์ การหย่าร้างก็ไม่สามารถทำให้เราเข้าไปหาความของพระองค์และความเป็นกบฏจะไม่สามารถนำคุณออกจากทุกสิ่งที่พระองค์เป็น

และเราเลือกที่มีความชื่นชมยินดีต่อสถานการณ์นั้นๆเมื่อความชื่นชมยินดีเป็นการตอบสนองอย่างสุดท้าย เมื่อเรากำลังโกรธใครสักคน ... ผิดหวังกับชีวิต ... อยู่ในความเศร้าโศก ... และท้อใจ ... ยากอบได้ชี้ให้เราเห็นถึงทางเลือกของการมีสุขภาพที่ดีคือ: ความชื่นชมยินดี!

สถานการณ์ในโลกสามารถขโมยความสุขของเราแต่ไม่สามารถขโมยความชื่นชมยินดีได้ และต่อไปการทดลองอาจจะเข้ามาในชีวิตคุณ อย่าเปิดรับความ้อใจแต่ให้คุณนับหาเหตุผลว่าทำไมคุณจะต้องชื่นชมยินดี!

ความชื่นชมยินดีก็เหมือนกระดาษลิตมัสที่ตรวจสอบได้ว่าเรานั้นวางตัวอยู่ในการทรงสถิตย์ของพระเจ้าหรือไม่