การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 14 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
กษัตริย์เยโฮซาฟัทนั้นเป็นนั้นคนที่ชอบธรรมจากคนในตระกูลของพระองค์ พระองค์ได้ปกครองอาณาจักรของพระองค์อย่างดีและด้วยความยุติธรรม และพระองค์เป็นคนของพระเจ้า พระองค์ได้หนุนใจให้ประชาชนเกรงกลัวและรับใช้พระเจ้าด้วยสุดใจ อืม ... เราหวังว่าเราจะสามารถเสาะผู้นำที่เป็นอย่างพระองค์ได้ในวันนี้!

กษัตริย์เยโฮซาฟัทนั้นทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องและใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ และเมื่อมีการศึกสงครามกัน! พระองค์ก็ถูกล้อมรอบศัตรูที่เข้ามารุกล้ำและนำสงครามมายังอาณาจักรของพระองค์ และทั้งยังมีความกลัวต่อศัตรู!

และความกลัวที่คุณมีต่อศัตรูก็เช่นกัน! เรากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่าเกรงขาม และเราสามารถเรียนรู้จากกษัตริย์เยโฮซาฟัทได้ ซึ่งพระองค์ได้หันพระพักตร์เพื่อแสวงหาพระเจ้า พระองค์ไม่ทิ้งเวลาแม้แต่นาทีเดียวเพื่อกังวลและต่อว่าพระเจ้า พระองค์ทรงตัดสินใจที่จะตั้งสายพระเนตรของพระองค์ไว้ที่พระเจ้ามากกว่าที่ศัตรูกำลังจะบุกเข้ามายังแผ่นดินยูดาห์

ถ้าคุณต้องการจะชนะการต่อสู้ด้วยความชื่นชมยินดี คุณจะต้องจ้องมองไปที่พระเจ้า คุณจะต้องไม่ไปเสียเวลากับความกังวลหรือกระวนกระวายใจ และคุณจะสามารถตัดสินใจในใจของคุณว่าพระเจ้าจะเฝ้ามองคุณอย่างเต็มที่และไม่แบ่งแยกในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณ

ดังนั้นเมื่อคุณได้เข้าสู้การต่อสู้ และเรากำลังพูดเกี่ยวกับการต่อสู้ ... จากโรคต่างๆ ... การติดขัดทางการเงิน ... ความกลัวที่มีต่อแม่ยาย ... ความวุ่นวายของเด็ก ให้คุณพูดเรื่องราวกับพระเจ้าเมื่อคุณได้อยู่ในเหตุการณ์นี้ และเลือกข้อพระคัมภีร์และยืนต่อหน้ามัน!