การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 13 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
และความชื่นชมยินดีคืออะไร? และมันมีคำนิยามเพื่อจะอธิบายคำนี้ง่ายๆหรือไม่? ข้าพเจ้าคิดว่าไม่ ... แต่มันมีความหมายนับไม่ถ้วนที่พบในพระคำพระเจ้าสำหรับคำที่มีฤทธิ์อำนาจนี้ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคริสเตียน!

ความชื่นชมยินดีคือสันติสุขที่เกินความเข้าใจ

ความชื่นชมยินดีคือเสียงเชียร์ที่มีมากมายสำหรับคุณ!

ความชื่นชมยินดีคือการตระหนักถึงว่าไม่มีสิ่งใดที่แยกคุณออกจากความรักของพระเจ้า

ความชื่นชมยินดีคือการที่สามารถเดินบนน้ำได้! ลองถามเปโตรดู!

ความชื่นชมยินดีคือการที่เปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นและเลี้ยงอาหารคนนับพัน

ความชื่นชมยินดีคือการที่ทูตสวรรค์อยู่บนภูเขาเหนือเบธเลเฮมในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดาว

ความชื่นชมยินดีนั้นเกี่ยวกับขนาดของเมล็ดมัสตาร์ด

ความชื่นชมยินดีนั้นเหมือนเด็ก ... ทั้งรูปร่างและขนาด ... ที่ได้นั่งลงและเรียกเขาด้วยความรักว่า "คุณครู"

ความชื่นชมยินดีนั้นเหมือนฝูงของหมูที่วิ่งลงไปในน้ำและจมลง!

ความชื่นชมยินดีนั้นคือที่หญิงพรหมจรรย์ได้พูดกับทูตสวรรค์ว่า "ให้สิ่งนั้นเกิดกับข้าพเจ้าโดยคำพูดของพระองค์"

ความชื่นชมยินดีนั้นคือการเป็นเด็กเมื่อคุณมีอายุได้ 90 ปี!

ความชื่นชมยินดีนั้นคือธารน้ำในทะเลทรายและทางที่วางเปล่า

ความชื่นชมยินดีนั้นคือการอัศจรรย์ของพระเจ้า โดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งทรงสถิตย์ในตัวข้าพเจ้า