การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 8 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
ข้าพเจ้าไม่ใช่แพทย์ แต่ข้าพเจ้าจะให้ใบสั่งยากับคุณ!

ถ้าคุณกำลังต่อสู้อยู่กับความท้อใจ หรือความเสียใจ 3 ครั้งต่อวัน ให้คุณเปิดเพลงนมัสการและสรรเสริญพระเจ้า คุณอาจจะต้องการชูมือขึ้นเพื่อนมัสการหรือนั่งลงเงียบๆเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวสันติสุขในการทรงสถิตของพระเจ้า สำหรับผู้ที่มีใจเข้มแข็ง ให้ข้าพเจ้าท้าทายคุณให้เข้าร่วมกับดาวิดและเต้นต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า! อาจจะใช้เวลาสัก 5-10 นาทีในทุกเช้า เที่ยง หรือ กลางคืนและร้องเพลงไปกับบทเพลงนมัสการของคุณ

ถ้าหนึ่งในใบสั่งยาของจิตวิญญาณไม่เพียงพอกับคุณ ให้ลองทำอย่างนี้ หยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่าน 3 ครั้งต่อวันโดยหาพระคำอ่านสักข้อถึงสองข้อ ถ้าคุณยังอยู่ในความเสียใจ ให้เริ่มอ่านพระคำสดุดีและใคร่ครวญวันละ 3-5ข้อ ให้พระคำพระเจ้าของการสดุดีเต้นอยู่รอบจิตวิญญาณคุณและสำแดงการเยียวยาในชีวิตคุณ

ให้ลองใช้เวลา 3 ครั้งต่อวันเพื่อจะอธิษฐาน และอธิษฐานต่อผู้อื่น ให้คุณบันทึกถึงสิ่งที่ผู้อื่นต้องการให้อธิษฐานเผื่อ และอธิษฐานเผื่อเขา การอวยพรและกำลังจะเข้ามาเสริมกำลังในชีวิตของคุณ

และสุดท้าย ลองใช้เวลาหนึ่งวันในสัปดาห์ใช้เวลาเพื่อออกไปรับใช้ผู้อื่น เช่นช่วยดูแลเด็กกับคุณแม่ที่ต้องการพักผ่อน พาหญิงม่ายออกไปทานกาแฟและฟังเสียงจากหัวใจของเธอ ทำอาหารให้กับบางคนที่เขารู้สึกไม่ดี และขออย่าดูถูกพลังของความเมตตา เพราะความเมตตาเป็นฝาแฝดของความชื่นชมยินดี ... คุณไม่สามารถมีเพียงหนึ่งนอกจากมีทั้งคู่!