การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 7 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
ความชื่นชมยินดีนั้นไม่ใช่การตอบสนองที่เป็นธรรมชาติของชีวิต แต่มันเป็นการตอบสนองที่เหนือธรรมชาติ และนั่นคือผลของพระวิญญาณที่ไม่ใช่ลักษณะของชีวิต และความชื่นชมยินดีไม่ใช่แค่แกล้งทำในสถานการณ์นั้นแต่มันเป็นการอัศจรรย์ในช่วงเวลาที่มืดมนและในโลกที่กำลังจะตายนั้นจะได้พบการทรงสถิตย์ของพระเจ้าที่สำแดงผ่านชีวิตคุณจากการมีความสัมพันธ์กับพระองค์คุณไม่ได้ถูกสร้างขึ้นให้อยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือแสดงจิตวิญญาณที่อ่อนแอ; คุณไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อนินทาหรือมีความขมขื่น คุณไม่ได้ถูกสร้างเพื่อให้ดูและรักษาคู่ครองของคุณ เพื่อสร้างแรงเสียดทานในคริสตจักร หรือเพื่อตะโกนด้วยความโกรธต่อเด็กๆ แต่คุณถูกสร้างเพื่อความชื่นชมยินดี!จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจะติดตั้งแก๊สบนรถเพื่อข้าพเจ้าจะลดรายจ่ายเพื่อเล็กน้อยและเติมมันด้วยทราย? ไม่เพียงแค่ข้าพเจ้าจะไปไม่ถึงที่หมาย แต่จะเป็นการทำลายรถนั้นเสีย! และนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจในสิ่งที่เกิดกับคริสเตียนที่พยายามจะใช้ชีวิตด้วยความซึมเศร้า ความโกรธ และความขมขื่น และคุณจะไปไม่ถึงจุดหมายในชีวิตคุณวาดฝันว่าจะเป็นคริสเตียนที่เกิดผล! คุณจะไม่เกิดผลถ้าคุณแค่วาดฝันไว้โดยไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซู ในทุกๆวัน ... และทั้งวันเพียงแค่แช่อยู่ในผู้ที่ทรงเป็นและที่พระองค์ทรงมีให้เรา ใส่อาหารลงในชีวิตของคุณด้วยพระคำพระเจ้า ด้วยการนมัสการและการอธิษฐาน เหมือนอย่างที่พระเยซูทำเพื่อเราและเพื่อคุณจะมีความชื่นชมยินดี!