การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 22 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
คุณพร้อมหรือยังสำหรับคำแนะนำที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์? คุณพร้อมที่จะทำตามแผนที่จะนำคุณไปสู่ชัยชนะและไม่ตกไปในความท้อใจหรือความกังวลใจ? ถ้าคุณพร้อม ... บทเฝ้าเดี่ยวในวันนี้เหมาะสำหรับคุณ!"จงชื่นชมยินดี!" นี่เป็นข้อบัญญัติในพันธสัญญาใหม่ที่หมายความว่าคุณไม่มีสิทธิที่จะเลือก! และแผนการของคุณที่จะเอาชนะคือ "จงชื่นชมยินดี!"ความชื่นชมยินดีนั้นไม่ใช่เป็นเพียงส่วนเสริมของเชื่อฟังพระเจ้า แต่มันเป็นการเชื่อฟังพระเจ้า!ความชื่นชมยินดีเป็นการแสดงออกถึงการเชื่อฟังและเราได้รับคำสั่งให้มีความชื่นชทยินดีในพระเจ้าและนำการทรงสถิตย์ของพระเจ้าออกไปC. S. Lewis ได้พูดเป็นแนวทางไว้ว่า "มันเป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนที่จะเป็นคนที่ชื่นชมยินดีในอย่างที่เขาสามารถเป็นได้!"ถ้าเป้าหมายในชีวิตคุณคือเพื่อถวายพระสิริแด่พระเจ้าในทุกๆวันที่คุณดำเนินชีวิต และเป้าหมายของคุณในชีวิตคือเพื่อถวายพระเกียรติพระนามพระเจ้าด้วยทุกสิ่งที่คุณทำ ทุกคำพูดที่คุณได้เปล่งออก และทุกความคิดที่คุณได้คิด และคุณจะถวายพระเกียรติพระเจ้าได้เมื่อคุณเลือกที่จะชื่นชมยินดีด้วยการอยู่ในการทรงสถิตย์ของพระเจ้า คุณไม่สามารถถวายพระสิริแด่พระเจ้าด้วยการร่ำร้อง บ่นต่อว่า น้อยใจ และ ไม่ให้อภัยคุณจะถวายพระสิริพระเจ้าได้เมื่อคุณเลือกที่จะยืนหยัดต่อหน้าความร้อนของไฟด้วยความชื่นชมยินดี! คุณต้องรับข้อแนะนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และตัดสินใจที่คุณจะชื่นชมยินดีในเวลาที่คุณพบเวลาที่ยากลำบาก และพระคำนี้จะสอนเราว่าเราไม่จำเป็นต้องกลัวความเจ็บปวด ... แต่เราต้องเลือกที่จะชื่นชมยินดี!