การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 21 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
อะไรคือคำแนะนำที่น่าแปลกที่เขียนโดยคนที่อยู่ในคุก! "จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าตลอดเวลา! ข้าพเจ้าย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดี!"และนี่คือคำแนะนำของ อ.เปาโล ที่ประกาศออกอย่างเข้มแข็งจากศตวรรษแรกในคุกที่เมืองโรมส่งมาถึงหัวใจของคุณในศตวรรษที่ 21: ว่าทัศนคติภายในของคุณนั้นไม่จำจะต้องแสดงออกมาต่อสถานการณ์นั้น!อ.เปาโลกล่าวถึงสองครั้งและข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าจะทำด้วย! "ทัศนคติภายในของคุณนั้นไม่จำจะต้องแสดงออกมาต่อสถานการณ์นั้น!"และมันง่ายที่จะหมดกำลังใจในเรื่องสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจหรืออยู่ในการทดลองที่น่าเคร่งเครียด และนั่นจะมีเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตที่จะทำให้คุณไม่มีความสุขหรือไม่เกิดผลหรือเดินด้วยอารมณ์ที่อ่อนแอ แต่มันไม่ควรมีเหตุการณ์ในชีวิตที่จะมาหยุดคุณให้ชื่นชมยินดี! และไม่ควรมีตอนไหนที่จะมาขโมยความชื่นชมยินดีของคุณและนี่สามารถเป็นไปได้เมื่อคุณชื่นชมยินดี "ในพระเจ้า" และมันไม่สามารถเป็นไปได้ในมนุษย์แต่มันสามารถเป็นไปได้โดยพระเจ้า!ความชื่นชมยินดีของคุณเป็นเหมือนมุมมองในแนวตั้งที่คุณจะมองไปยังพระพักตร์พระเจ้า! ถ้าคุณมีมุมมองอย่างแนวขวางในชีวิตตาของคุณก็จะเห็นเพียงแค่ที่แห้งและพื้นที่แห้งแล้ง แต่ถ้าคุณเลือกที่จะมองขึ้นไปยังพระพักตร์พระเจ้า คุณจะถูกโอบล้อมด้วยความรัก ... สันติสุข ... และความดีของพระเจ้า!ถ้าคุณตัดสินใจในวันนี้ที่จะใช้ชีวิตในแนวตั้งมากกว่าจะเป็นแนวนอน คุณจะไม่มีเวลาที่ได้บ่นเพราะคุณจะได้รับความชื่นชมยินดีในการทรงสถิตย์ของพระเจ้า คุณจะไม่กังวลในความผิดหวังเพราะคุณจะได้ถูกแช่ในในการใช้ชีวิตที่นมัสการพระเจ้า และคำว่า "ความกังวล" จะถูกนำออกไปจากพจนานุกรมของคุณ และคุณจะได้เต้นรำไปในแผนการของพระเจ้า!