การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 20 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
พระธรรม ฟิลิปปี นั้นเป็นหนึ่งในจดหมายที่สั้นๆในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่และถูกเขียนโดย อ.เปาโล โดยแสงสลัวๆจากหน้าต่างในคุกโรมัน แน่นอนว่าคนที่อยู่ในช่วงยากลำบากของชีวิตจะสามารถใช้สิทธิเขียนจดหมายไปร้องเรียนผู้ที่ปกครอง! และแน่นอนที่เขาจะถูกโบยตีเมื่อเลือกที่จะประกาศพระกิตติคุณและได้รับการระบายอารมณ์หรือบอกเรื่องราวอีกด้านอย่างน้อยหนึ่งครั้ง! และพวกเราจะไม่สามารถตำหนิ อ.เปาโล ถ้าเขาเลือกที่จะ "พูดความจริง" และบอกเรื่องราวที่เขาได้ผิดหวังกับพระเจ้า ... กับชีวิต ... และกับมือที่ของเขาที่ได้แบ่งปัน

และในจดหมายสั้นๆนี้ถูกเขียนส่งไปยังคริสตจักรเมื่อ 2000 ปีก่อน อ.เปาโลใช้คำว่า "ความชื่นชมยินดี" หรือ "ความยินดี" ไม่ต่ำกว่า 14 ครั้ง! แต่ถึงอย่างนั้น เราคิดว่าสัญลักษณ์ของความชื่นชมยินดีบนเรดาห์หน้าจอของชีวิตนั้นมีค่าที่ "O" โดยทุกคนผู้ที่ตระหนักถึงการมีอยู่ของเรา เราจะต้องหยุดแขนของเราที่เอื้อมไปแตะหลังเราเมื่อเราร้องเพลงที่คริสตจักรแม้ว่าเราจะมีการทะเลาะกันกับคู่ครองเมื่อเดินทางมายังคริสตจักร

สิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากชีวิตของ อ.เปาโล คือในทุกสถานการณ์คุณไม่จำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ ให้พูดคุยถึงความชื่นชมยินดีบนสวรรค์! วันนี้ พร้อมกับ อ.เปาโล ข้าพเจ้าเลือกจะชื่นชมยินดี! แล้วคุณล่ะ?