การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 19 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
กษัตริย์ดาวิดรู้ถึงความสำคัญของการบอกจิตวิญญาณเขาให้สรรเสริญพระเจ้า! และจิตวิญญาณของคุณเป็นแหล่งกำเนิดของความรู้สึก อารมณ์ และความปรารถนา และเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ จิตวิญญาณของคุณไม่ได้ "รู้สึก" จะสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลา ซึ่งจะมีบางช่วงเวลาเมื่อจิตวิญญาณของคุณร่ำร้องและต้องการให้คุณได้ยิน และช่วงเวลานั้นคุณเลี้ยงดูจิตวิญญาณของคุณเหมือนเลี้ยงดูเด็กอายุ 2 ขวบ! คุณจะต้องควบคุมจิตวิญญาณของคุณ เหมือนที่ดาวิดได้ทำ เพื่อจะสรรเสริญพระเจ้า!

จิตวิญญาณของคุณเป็นส่วนหนึ่งในใจที่เป็นภายของชีวิต อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 21 บนโลกใบนี้ เราได้ให้จิตใจเป็นหนึ่งและจิตวิญญาณเป็นสอง เและเราไม่สามารถเดินด้วยความเชื่อและด้วยสายตาถ้าคุณไม่อนุญาตให้จิตใจเปลี่ยนแปลง และจิตใจก็ได้ตกลงไปในสถานการณ์แต่จิตวิญญาณได้ถูกนำด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้า อย่าอนุญาตให้จิตใจคุณควบคุมจิตวิญญาณไม่ว่าอย่างไร!

จิตใจคุณบอกถึงสิ่งที่น่าสมเพชอย่างนี้:

"เพลงนี้มันดังไป ข้าพเจ้าจะนั่งตรงนี้และคอยบ่น"

"ข้าพเจ้าเหนื่อยเกินไปที่จะยกมือในขณะการนมัสการ"

"ข้าพเจ้าไม่สามารถวางสิ่งใดๆในการถวายในสัปดาห์นี้"

"ข้าพเจ้าเหนือที่จะไปศึกษาพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าปวดหัว และมันน่าจะเป็นเนื้องอก"

เมื่อจิตวิญญาณของคุณพูด อย่างไรก็ตาม เสียงของมันจะดูเหมือนพระคำของพระเจ้า!

"ข้าพเจ้ารักที่จะเป็นผู้หนุนใจ!"

"ข้าพเจ้าจะไม่กังวล ... ข้าพเจ้าจะเชื่อในพระเจ้า!"

"ข้าพเจ้าขอขอบคุณการนมัสการในคริสตจักรนี้ที่มีความเร้าโลมใจ!"

ออกกำลังให้กล้ามเนื้อในจิตวิญญาณของคุณและอนุญาตให้วิญญาณคุณปกป้องและควบคุมการจอบสนองของจิตใจในชีวิต