การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 18 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
และอะไรคือสิ่งที่วิญญาณคุณต้องการ? คุณต้องการจะทำเงินเยอะๆ? หรือเพื่อจะบอกที่สิ่งที่ตั้งใจจะทำ? หรือเพื่อจะได้นอนหลับเต็มอิ่มในตอนกลางคืน? หรือเพื่อจะทำตามหนทางของตนเองหรือทำโดยไม่ใตร่ตรอง? และเพลงสดุดีก็มีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า! และดาวิดก็อบู่เพื่อใช้เวลากับพระเจ้าในความรักที่เขาได้พบในการทรงสถิตย์ของพระเจ้า

คุณจะไม่สามารถรับประสบการณ์ของความชื่นชมยินดีที่มีไว้เพื่อคุณ จนกว่าคุณจะแก้ไขว่าคุณมีความต้องการสิ่งใดในชีวิต และท้ายที่สุดที่คุณต้องการคือการทรงสถิตย์ของพระเจ้าและเพื่อดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าไม่ใช่ทางของตน และมันจะเป็นช่วงเวลาที่มีความที่คุณจะได้รับความชื่นชมยินดีจากพระเจ้า และเมื่อคุณตระหนักได้ว่าชีวิตนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณ ... แต่เกี่ยวกับพระองค์ ... นั่นแหละคุณจะได้รับประสบการณ์ของความพอใจในความชื่นชมยินดีที่มีในการทรงสถิตย์ของพระเจ้า และจุดลึกสุดในวิญญาณและสิ่งที่ปรารถนาจะเป็นของพระองค์

ข้าพเจ้าหวังว่าคุณจะมีประสบการณ์ที่เยี่ยมยอดที่มาจากการร้องเพลงและสรรเสริญพระเจ้า ต่อไปเมื่อคุณ "รู้สึก" โกรธเหมือนอยากจะระเบิดออก ... ให้ลองร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแทน? หรือเมื่อคุณ "รู้สึก" อยากจะพูดคุยอีกด้านของเรื่องนั้นๆ ... ให้ลองก้มหน้าลงและอนุญาตให้พระคำนำสันติสุขลงมาในวิญญาณ? หรือถ้าคุณถูกวิจารณ์โดยผู้หญิงในที่ทำงาน ... ให้ลองร้องเพลงนมัสการเบาๆออกมา?

ให้ลองปรับปรุงการตอบสนองต่อความโกรธเป็นเสียงเพลง ... จากการทำลายเป็นการนมัสการ ... จากความใจร้อนเป็นการสรรเสริญ เพราะพระเจ้าทรงใส่ใจในการตอบสนองของเราต่อสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และข้าพเจ้าอยากจะเป็นเหมือนอย่างในเพลงสดุดี และข้าพเจ้าเลือกที่จะร้องเพลงสรรเสริญ!