การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 17 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
ไม่มีกองกำลังใดในประวัติศาสตร์ที่ได้เตรียมตัวทำสงครามเหมือนกับกองกำลังของกษัตริย์เยโฮซาฟัทในแผ่นดินยูดาห์ เขาทั้งหลายจดจ้องอยู่ที่พระเจ้า! เขาทั้งหลายอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า! เขาได้อดอาหารและอธิษฐาน! เขาได้ก้มกราบและถวายการนมัสการ! และเขาได้รับเสียงแห่งชัยชนะก่อนที่จะเริ่มการทำสงคราม!

และเมื่อผู้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์เยโฮซาฟัทได้ร้องเพลงและสรรเสริญ พระเจ้าก็กำลังทำการต่อสู้ และหลักการของพระองค์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงและถ้าคุณใช้เวลาในชีวิตเพื่อนมัสการและสรรเสริญพระเจ้า พระองค์จะทำการต่อสู้เพื่อคุณ คุณจะเชื่อหรือไม่? ถ้าคุณเชื่อ คุณจะต้องไม่ใช้เวลาไปอยู่ในความกังวลแต่ใช้เวลามากขึ้นในการนมัสการพระเจ้า! ถ้าคุณเชื่ออย่าจริงใจในพระคำจาก 2 พงศาวดาร นั้นเป็นจริง คุณจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการสรรเสริญพระเจ้ามากกว่าการนินทา

เมื่อเราทำตามหลักการของพระเจ้าและหนทางที่พบในพระคัมภีร์ เราจะเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตเพราะเรารับใช้พระเจ้าผู้ทรงนำเราสู่การมีชัย!

และเหล่าผู้คนในประเทศนี้ใช้เวลา 3 วันเพื่อจะถูกหยิบยกขึ้น และเมื่อมันมากเกินกว่าที่เขาจะแบกรับไหว พระเจ้าผู้ที่มีพระเมตตาต่อผู้ที่ร้องเรียกพระองค์ในช่วงเวลาที่เขากระหายหาถึงพระองค์มากที่สุดในช่วงชีวิต พระเจ้าจะทำตามคำอธิษฐานของประชากรของพระองค์เมื่อเราเลือกที่จะนมัสการมากกว่าร่ำไห้

เหล่าผู้คนกลับไปยังเยรูซาเลมด้วยความชื่นชมยินดี ... พวกเขาได้รับสันติสุข ... และพระเจ้าให้เข้าได้พักบนริมทาง ซึ่งมันก็ดีกว่าความสุขแบบอื่นๆ ใช่หรือไม่?