การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 16 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
ผู้คนในยูดาห์รู้ว่าเข้าจะถูกโจมตีด้วยศัตรูที่เหี้ยมโหด เขาได้มารวมตัวกันในพระนิเวศน์ของพระเจ้าเพื่ออธิษฐานและแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า ด้วยใจที่ควาดหวังผู้คนในประเทศนี้ได้เฝ้ารอพระคำของพระเจ้า พวกเขาทั้งหมดจะถูกฆ่า? หรือบ้านของพวกเขาจะถูกปล้นและเผาทิ้ง? หรือผู้หญิงหรือเด็กๆของพวกเขาจะถูกกระทำชำเรา?และทันใดนั้น พระวิญญาณของพระเจ้าได้เสด็จมาเหนือยาฮาซีเอล ลูกหลานของอาสาฟ ซึ่งเขานั้นเป็นผู้นำนมัสการ และครอบครัวของเขาได้เป็นผู้นำนมัสการมากกว่า 6 รุ่นและนี่เป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์ และพระเจ้าตรัสกับยาฮาซีเอลว่า "อย่ากลัวเลย พระเจ้าอยู่ที่นี่! เจ้าไม่จำเป็นจะต้องกังวลเพราะพระเจ้าจะต่อสู้เพื่อเจ้า! เจ้าจะต้องยืนอยู่ในความเชื่อ!"และพระคำพระเจ้านี้ได้สะท้อนออกจากปากของยาฮาซีเอลลงมาในใจของคุณ พระเจ้าทรงอยู่ข้างคุณและพระองค์จะต่อสู้เพื่อคุณในวันนี้ พระเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าที่แหวกทะเลแดงอยู่ข้างคุณ! พระเจ้าผู้ที่จัดการกับโกไลแอตด้วยมือของดาวิดจะต่อสู้เพื่อคุณ! และพระเจ้าผู้ปิดปากของสิงโตเพื่อดาเนียลจะอยู่ในชีวิตคุณและในตอนนั้นกษัตริย์เยโฮซาฟัททำสิ่งใด? พระองค์ก้มกราบลงต่อพระพักตร์พระเจ้าและนมัสการพระองค์ และนี่เป็นตัวอย่างที่ดีกับข้าพเจ้า ... แล้วคุณล่ะ? เมื่อคุณเผชิญหน้ากับศัตรูที่เข้ามาในชีวิต คุณยังต้องการทำอย่างที่กษัตริย์เยโฮซาฟัททรงทำหรือไม่ ... พระองค์ก้มกราบลงต่อพระพักตร์พระเจ้าและนมัสการพระองค์ ถ้าสิ่งนี้ดีเพียงพอต่อกษัตริย์เยโฮซาฟัท สิ่งนี้ก็ดีเพียงพอต่อคุณ และสิ่งนี้จะไม่เกี่ยงแม้ว่าคุณจะเป็นแบ๊บติสต์ หรือ เพ็นเทคอสต์ ... ลูเธอร์แรน หรือผู้มีความสามารถ ... คณะบาทหลวงหรือผู้นำ! และข้าพเจ้าจะใช้เวลาของทุกๆวันในชีวิตเพื่อจะนมัสการพระเจ้า ซึ่งเป็นที่ที่เต็มได้ด้วยฤทธิ์อำนาจและชัยชนะ! เมื่อคุณได้เข้าร่วมการต่อสู้ที่ใหญ่กว่าคุณ และมันเป็นแผนการสำหรับผู้ที่รู้ว่าเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะชนะมัน!สุดท้ายนี้ อะไรคือสิ่งที่กษัตริย์เยโฮซาฟัททำ? พระองค์ยืนขึ้นสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดัง! ข้าพเจ้ากำลังฟัง ... คุณจะเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกับกษัตริย์เยโฮซาฟัทหรือไม่? ให้เสียงสรรเสริญถูกร้องออก ... และเรากำลังจะได้รับชัยชนะ!