การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 15 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
กษัตริย์เยโฮซาฟัทได้เลือก 2 ทางเลือกที่ดีมากจากพระคัมภีร์ เราต้องดูถึงทางเลือกของพระองค์ ที่เราจะสามารถชนะในสงครามที่ศัตรูอยู่รอบตัวเราสิ่งแรกคือการที่กษัตริย์เยโฮซาฟัทร้องของความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระองค์ไม่ได้เข้าไปหาเพื่อนของพระองค์เช่น ... กูเกิ้ล โอปราห์จะต้องพูดสิ่งใด ... พระองค์ไม่ได้โพสต์ลงเฟสบุ๊คเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์กำลังเผชิญ ... หรือซื้อหนังสือพิมพ์ นิวส์ยอร์กไทม์ แต่พระองค์เข้าไปหาพระเจ้าเมื่อพระองค์กำลังเผชิญหน้ากับศัตรู และคุณก็เช่นกัน!และเราจะทำได้อย่างไร? เราจะไปกับพระคำพระเจ้าในการต่อสู้ ถ้าศัตรูคุณคือความท้อใจ ให้คุณหาพระคัมภีร์ที่พูดถึงความท้อใจและและความชื่นชมยืนดี ถ้าคุณกำลังต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ให้คุณดูพระคัมภีร์ที่สอดคล้องกันและอ่านพระคำที่เกี่ยวกับการรักษา และอธิษฐาน ถ้าคุณเผชิญหน้ากับหนี้สิน ลองดูว่าพระคัมภีร์พูดอะไรเกี่ยวกับบทบัญญัติ การให้ และการถวายสิบลดและอย่างที่สองที่กษัตริย์เยโฮซาฟัทได้เลือกคือ พระองค์อยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า และคุณอย่าให้การต่อสู้นี้นำคุณออกจากคริสตจักรหรือออกจากผู้ที่เชื่อในพระเจ้า! แต่ยังมีคริสเตียนหลายคนที่ออกจากคริสตจักรเมื่อเขาท้อใจ เจ็บป่วย คุณจะต้องอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้าเพื่อที่คุณจะสามารถต่อสู้ได้ในทางของพระเจ้า!ถ้าความต้องการในหัวใจคือการเป็นคริสเตียนที่เต็มล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีที่มาจากสวรรค์ เมื่อนั้นคุณจะเป็นเหมือนกษัตริย์เยโฮซาฟัทและคุณจะออกไปด้วยพระคำพระเจ้าในคำถามของคุณ และคุณจะชื่นชมในการทรงสถิตของพระเจ้าที่ได้พบในพระนิเวศน์ของพระองค์