Vrucht van de Geest

Devotional

De vrucht van de Geest


Iedereen die Jezus Christus toebehoort, heeft de Heilige Geest: “(...) Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem” (Romeinen 8:9, HSV). “Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God” (vers 14). Dit is de achtergrond van onze tekst in Galaten. Christen zijn betekent leven door de Geest, en dat zou moeten blijken in ons dagelijks leven. Als de Heilige Geest in ons hart woont, moet dat zichtbaar worden in de “vrucht” die we dragen. Leven door geloof betekent niet alleen het belijden van bepaalde theologische waarheden, het omvat ook het veranderd worden door de Heilige Geest en het leven naar Gods wil.


Paulus noemt negen aspecten van de “vrucht van de Geest”: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw/geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (zie Galaten 5:22). De komende dagen zullen we al deze aspecten nader bekijken. We zullen zien hoe ze Gods karakter weerspiegelen en hoe ze tot uiting komen in het leven van een christen.


Verlang jij ernaar om deze vrucht van de Geest te dragen?