Vrucht van de Geest

Devotional

Vrede


In de Bijbel zijn genade en vrede nauw met elkaar verbonden. Veel Nieuwtestamentische brieven gebruiken deze zinsnede zelfs als groet: “Genade en vrede zij u”. Dat is niet toevallig.


Het fundamentele probleem van de mensheid is dat we van nature niet in vrede met God leven. De zonde heeft die relatie verstoord, en we hebben Gods wraak verdiend. In 1 Korinthe 15:24-25 lezen we over Jezus als een Koning die alle heerschappij en alle macht en kracht teniet zal doen en alle vijanden onder zijn voeten zal leggen. Dit probleem van onze vijandschap tegen God moet dus eerst opgelost worden voordat we ooit blijvende vrede kunnen ervaren.


Op dat punt wordt de genade relevant. Door in onze plaats te sterven, heeft Jezus zondaars met God verzoend. Door geloof in Hem kunnen we weer vrede met God krijgen. De relatie is hersteld, en daardoor kunnen we “met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade” (Hebreeën 4:16) en mogen we weten dat – wat er ook gebeurt – niets ons kan scheiden van de liefde van God.


Heb jij vrede met God?