Vrucht van de Geest

Day 2 of 11 • This day’s reading

Devotional

Liefde


Als Paulus de vrucht van de Geest opsomt, noemt hij de liefde als eerste. Dat is waarschijnlijk omdat liefde Gods belangrijkste eigenschap is, die ook in christenen aanwezig moet zijn. Zie bijvoorbeeld 1 Korinthe 13:13 – “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde”.


Als Jezus gevraagd wordt welk van Gods geboden het belangrijkst is, geeft Hij de volgende samenvatting: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Mattheüs 22:37-39, HSV).


God en anderen liefhebben is een gevolg van het diep geliefd worden door God Zelf: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft” (1 Johannes 4:19, HSV). Deze liefde van God verandert ons hart en stelt ons in staat om medegelovigen lief te hebben: “Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben” (1 Johannes 4:11, HSV).


Heb jij God lief?