Vrucht van de Geest

Devotional

Geduld


Ik ben zelf nogal snel ongeduldig. Als iemand niet meteen doet wat hij of zij zou moeten doen, of als iets langer duurt dan ik had verwacht, dan irriteert me dat. Ik denk dat ik niet de enige ben met dit probleem.


Bovendien zijn we soms ongeduldig tegenover God. We denken dat Hij “de belofte vertraagt”, bijvoorbeeld met betrekking tot de Dag van de Heere, wanneer alle kwaad definitief wordt vernietigd. Petrus corrigeert deze mening door uit te leggen: “De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9, HSV). God is oneindig goed en oneindig wijs, dus we kunnen maar beter vertrouwen op zijn timing en “geduldig wachten” zoals Abraham deed (Hebreeën 6:15, zie ook Jakobus 5:7).


Onze God is geduldig met ons en met andere mensen. Wij worden opgeroepen om onze medegelovigen ook lief te hebben en “met allen geduld te hebben” (1 Thessalonicenzen 5:14).


Herken jij de vrucht van geduld in jouw leven?