Vrucht van de Geest

Vrucht van de Geest

11 dagen

Als je tot geloof in Jezus Christus komt, ontvang je de Heilige Geest in je hart. Hij verandert je van binnenuit en laat je groeien in heiligheid. Dit leesplan bestudeert de vrucht die de Heilige Geest bewerkt in het leven van gelovigen, zoals die opgesomd wordt in Galaten 5:22-23.

Publisher

We willen GlobalRize bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.globalrize.nl

About The Publisher

Over 1000 completions