Vrucht van de Geest

Devotional

Vriendelijkheid


Vriendelijk zijn tegen iemand betekent dat je goedheid, vrijgevigheid en medeleven toont. Net als liefde en geduld is ook vriendelijkheid/goedertierenheid een eigenschap van God Zelf die ook in zijn kinderen aanwezig zou moeten zijn.


In Titus 3:4,5 (HSV) lezen we hoe Gods reddingswerk wortelt in zijn goedertierenheid: “Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid (...)”. Dit soort vriendelijkheid van God is niet beperkt tot de mogelijkheid van vergeving, maar in de komende eeuwen wil Hij ons “de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade (...) bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus” (Efeze 2:7, HSV). Dat is een veelbelovende toekomst voor zijn kinderen!


De Geest van God brengt dezelfde vrucht van vriendelijkheid in ons voort, als Hij in ons hart woont. Daarom worden we in Kolossenzen 3:12 (HSV) aangemoedigd: “Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld...”


Heb jij een vriendelijk hart?