Vrucht van de Geest

Devotional

Goedheid


Goedheid betekent: jezelf inspannen ten behoeve van anderen. Dat lijkt erg op “vriendelijkheid”, maar is meer gericht op onze daden dan op onze gevoelens of houding.


In Galaten 6:9-10 roept Paulus zijn lezers op: “Laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.” Goedheid uit zich dus jegens alle mensen, maar in het bijzonder richting medegelovigen.


Deze goedheid is geen natuurlijke menselijke eigenschap. In verschillende Psalmen komt dat duidelijk naar voren: “(...) er is niemand die goeddoet, zelfs niet één” (bijv. Psalm 14:3). Goedheid is geen “vrucht” die we zelf kunnen voortbrengen, maar een vrucht van de Geest die in ons hart woont. Hij laat ons proeven en zien dat de Heere goed is (Psalm 34:8). Bij God is goedheid niet slechts iets dat Hij doet, maar goedheid wortelt in zijn karakter. Hij is volkomen goed. Alleen als we dat hebben gezien, zijn ook wij in staat om goed te doen.


Hoe kun jij vandaag “goed doen”?