Vrucht van de Geest

Devotional

Leven door de Geest


De afgelopen negen dagen hebben we de vrucht van de Geest bestudeerd, zoals Paulus die beschrijft in Galaten 5. Zijn conclusie is: “wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.” Door de Geest wandelen is dus geen voorwaarde om zalig te worden; het is een logisch gevolg van het “van Christus zijn”.


Gelovigen proberen niet de vrucht van de Geest te laten zien om daarmee Gods liefde te verdienen. We kunnen niets doen om zijn gunst te verdienen, we worden door vrije genade gered. Geloof is de sleutel tot een relatie met God, en als we met Hem leven zullen we van binnenuit veranderd worden “door de Heilige Geest, Die in ons woont” (zie 2 Timotheüs 1:14). Door zijn kracht zijn we niet langer een slaaf van de zonde (zie Romeinen 6:6), maar vrij om naar Gods wil te leven.


Leef jij door de Geest?


P.S. GlobalRize biedt niet alleen leesplannen aan, maar ook gratis cursussen. Interesse? Kijk dan voor een overzicht op onze website.