Vrucht van de Geest

Devotional

Blijdschap


Blijdschap is een belangrijk Bijbels thema. Blijvende vreugde kan alleen in God gevonden worden: “(...) overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht (...)” (Psalm 16:11, HSV). Toen Davids relatie met God door zonde was verstoord, ervoer hij een dramatisch gebrek aan vreugde. Hij bad vurig: “Neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over Uw heil terug” (Psalm 51:13-14, HSV). Blijdschap is dus nauw verbonden met het leven in Gods aanwezigheid. Dan is het ook logisch dat Gods Geest die in je hart woont, een bron van diepe vreugde is!


Maar zelfs als de Geest in je hart woont, kan je vreugde soms overschaduwd worden door zorgen of verdriet. Op zulke momenten is het extra belangrijk om je te richten op Jezus in plaats van op je omstandigheden, en om te leven uit geloof. We kunnen onszelf niet vervullen met blijdschap, maar God kan dat wel: “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest” (Romeinen 15:13, HSV).