Vrucht van de Geest

Devotional

Zachtmoedigheid


Het woord “zachtmoedig” klinkt ons misschien wat slap en “soft” in de oren; het lijkt niet direct een aantrekkelijke eigenschap. Maar echte zachtmoedigheid is niets voor slappelingen. Jezus noemde Zichzelf “zachtmoedig”, maar dat weerhield Hem er niet van om een storm te stillen, demonen uit te drijven of tegen de religieuze leiders in te gaan.


Een zachtmoedig mens is als een getemd paard: hij heeft zijn kracht niet verloren, maar zijn kracht wordt nu geleid door Gods Geest in plaats van zijn eigen temperament en zondige begeerten. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk als hij op moet treden tegen iemand die een overtreding heeft begaan. In zo’n situatie, zegt Paulus, “(...) moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid (...)” (Galaten 6:1, HSV). Een confrontatie is nodig, niet omdat we vijandig tegenover deze persoon staan, maar omdat we het goede voor hem zoeken – en dat blijkt in een zachtmoedige en liefdevolle confrontatie, niet door weg te kijken.


Zachtmoedigen worden door Jezus gezegend. Hij belooft zelfs dat ze de aarde zullen beërven (zie Mattheüs 5:5). 


Ken jij zachtmoedige mensen?