Vrucht van de Geest

Devotional

Geloof / trouw


Het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt wordt soms vertaald met “geloof”, maar in deze context past beter “trouw”. Deze trouw is ook een eigenschap van God: Hij is betrouwbaar, Hij doet wat Hij belooft. Zie bijvoorbeeld 1 Johannes 1:9 (HSV): “Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven”. Of 2 Timotheüs 2:13 (HSV): “Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw”.


Door zijn Geest bewerkt God ook trouw in zijn kinderen. Dat is belangrijk in “grote” dingen, zoals het houden van onze huwelijksbeloften, maar ook in kleine dingen. Hoe gemakkelijk beloven we om iemand op te komen zoeken, en vergeten we het weer (of waren we het eigenlijk niet eens echt van plan). Hoe gemakkelijk zeggen we “ja” en doen we “nee”. Dan zijn we ontrouw.


Trouw zijn betekent ook: verantwoordelijkheid nemen voor de taken die God ons geeft, als een “goede en trouwe dienaar” (Mattheüs 25:21). We hebben een verantwoordelijkheid richting anderen om betrouwbaar te zijn. Mensen moeten op ons aan kunnen. We kunnen de gaven en middelen gebruiken die God ons heeft toevertrouwd.


Ben jij altijd trouw?