Geseënd

Dag 1 van 7 • Vandag se leesstuk

Oordenking
"Prys Die Here"Prys die Here! Die geheim van 'n geseënde lewe word in hierdie drie woorde vervat. 'n Geseënde lewe begin as jy God leer ken en Hom prys.Lofprysing is altyd 'n goeie beginpunt.  Prys is sinoniem met dankbaarheid — dit is hoekom ons dankie sê voor 'n ete en 'n kerkdiens met lofprysing begin.  Jesus het God gedank nog voor Lasarus uit die dood opgewek is. Moses het God geprys voor hy die Rooi See geskei het. Die mens se natuurlike reaksie is om te wag tot ná hy 'n antwoord gekry het, maar seën begin met lofprysing.  Die Woord van God sê: “Gaan Sy poorte binne met dankliedere, Sy tempel met lofgesange.” (Psalms 100:4)  Lofprysing is egter nie beperk tot die sing van 'n paar liedere een keer 'n week tydens 'n kerkdiens nie. 'n Leefstyl van aanbidding sluit al die fasette van die lewe in.Jy kan God enige tyd van die dag, sewe dae 'n week prys — in die motor, die stort of in die middel van die nag. Dit gaan nie oor die sing van 'n spesifieke lied of die opsê van 'n gebed nie — dit gaan oor 'n verhouding met jou Hemelse Vader wat jou liefhet en vir jou omgee.  Mense het verskillende idees oor hoe God is, en hulle kommunikeer met Hom na aanleiding van hierdie begrip. Dié wat dink Hy is onbuigsaam en streng, behou hulle afstand. Andere, wat Hom as formeel en styf sien, benader Hom op dieselfde manier. Hulle wat Hom egter as Vader en Vriend ervaar, geniet die seën van 'n hegte en intieme verhouding met Hom — en weet hulle kan Hom enige tyd nader. Dit maak nie saak in watter situasie jy jou bevind nie, jy is nooit alleen nie.Omstandighede kan begin verander wanneer jy God begin prys. Lofprysing plaas nie net vir God in fokus nie, maar dit help jou ook om dinge vanuit 'n ander hoek te sien.Lofprysing is meer as net 'n ritueel of 'n eenmalige gebeurtenis. Dit is 'n leefstyl van aanbidding — dit help jou om jou fokus op God te plaas en dit verander jou siening van die omstandighede rondom jou. Maak vandag hierdie verklaring die fondament van jou God-gegewe roeping:"Prys die Here!”