Geseënd

Dag 4 van 7 • Vandag se leesstuk

Oordenking
“Visie"Een van die dinge waarvan ek hou van die regverdige man in Psalm 112 is dat hy duidelik 'n lewe lei wat nie net om homself draai nie. "Hy gee ruim aan hulle in nood" is 'n verwysing na iemand wie se lewe 'n omvattende impak op ander mense maak.Daar is sommige mense wat skynbaar nooit in die lewe vooruitgaan nie omdat hulle visie klein is. Hulle verkies om 'n groot vis in 'n klein dammetjie te wees, in plaas daarvan om aan te hou groei en hulle lewens te verryk en so hulle volle potensiaal te bereik. Die Bybel sê in Spreuke 29:18: “Waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, verwilder 'n volk; dit gaan goed met elkeen wat die wet van die Here onderhou."Om 'n droom of spesifieke doelwit te hê gee jou lewe rigting en maak dit doelgerig. Jesus het geweet dat Hy gebore is ter wille van God se Koninkryk en het begryp dat Sy verbinding met die wêreld daaroor gegaan het. Ek en jy is ook vir dieselfde doel gebore, wat 'n lewe van invloed behels, wat veel verder reik as net om onsself. 'n Mens kan so maklik vasgevang word in die daaglikse druk van die lewe, werk om rekeninge betaal en sorg vir kos op die tafel. As jy egter 'n groothartige gesindheid het, sal jy begin groot dink aan wat jy vir ander kan doen en kos voorsien vir baie tafels.Dit is onmoontlik dat jou visie groter sal wees as God se planne vir jou lewe. Sy planne is ENORM. Soos wat God jou lewe seën, behoort jy voortdurend op die uitkyk te wees om ander te seën en God se Koninkryk uit te brei. LEWENSRUIMTE

Wat is jou droom? Wat is jou visie? Skryf dit neer en bring dit in gebed na God. Jou droom en visie sal nooit vir God te groot wees nie. Hy wil graag daardie drome verwesenlik en Sy Koninkryk deur jou bou! Glo dit vandag.