YouVersion Privaatheidsbeleid

Laas hersien op 7/16/2012


Die privaatheid beleid is vertaal vir jou gemak, maar Life.Church maak geen waarborge of voorstellings met betrekking tot die akkuraatheid van die vertaling. As enige ongerymdhede gevind word tussen die Engelse en die vertaalde weergawe, sal die Engelse weergawe beheer uitvoer.


YouVersion, 'n Webtuiste en app besit en geadministreer deur Life.Church, weet jy gee om oor hoe informasie oor jou gebruik en gedeel word. Ons hoop die volgende verklarings jou sal help om te verstaan hoe YouVersion die inligting wat jy aan ons op ons webtuiste of app sal verskaf versamel, gebruik en beskerm. Ons sal nie jou inligting gebruik of met enige iemand deel behalwe soos dit in die Privaatheidsklousule vervat is nie.

Wat ons bymekaarmaak en hoe ons dit gebruik

 • Inligting wat jy verskaf

  Wanneer jy inteken op 'n YouVersion rekening, of 'n ander Life.Church diens of promosie wat registrasie vereis, vra ons jou vir persoonlike inligting (soos jou naam, e-pos adres en 'n rekening wagwoord). Ons mag die inligting wat jy verstrek op jou rekening, met inligting van ander Life.Church dienste of derde partye kombineer om aan jou 'n beter ervaring te laat beleef en die kwaliteit van ons diens te verbeter. Vir sekere dienste mag ons jou toelaat om uit te sit met die kombinering van sulke inligting.

 • Unieke Toestel ID en GPS bestemming

  Wanneer jy toegang tot die YouVersion Bybel app verkry, mag ons dalk jou Unique Toestel ID ("UTID") en/of IP adres versamel. Ons gebruik jou UTID om jou 'n unieke ervaring te laat ervaar. Die UTID inligting word versamel met die doel om die somtotaal van unieke toestelle wat van ons diens/gedeeltelike diens gebruik maak se te monitor, data te analiseer en meer effektief met jou te kan kommunikeer. Ons mag jou UTID kombineer met inligting van derde partye om jou van 'n beter ervaring te verseker en om die kwaliteit van ons diens te verbeter. Ons deel nie persoonlike identifiseerbare inligting met derde partye geassosierend met jou UTID nie.

 • Life.Church cookies

  Wanneer jy besoek, mag ons een of meer koekies na jou rekenaar stuur sodat jou blaaier uniek kan identifiseer. ('n Koekie is eenvoudig 'n klein teks leêrtjie met 'n string en karakters.) As jy ons koekies aanvaar laat dit jou toe om jou gebruiker keuses van een sessie tot 'n ander oor te dra. Hoewel meeste blaaiers koekies van nature aanvaar, kan jy jou blaaier stel om alle koekies te verwerp, of om jou in kennis te stel as een na jou gestuur word. Sommige YouVersion funksies en dienste mag nie na behore funksioneer as koekies buite aksie gestel is nie.

 • Aanteken informasie

  As jy Life.Church dienste gebruik, stoor ons servers automaties informasie wat jou browser stuur as dit een van ons webtuistes besoek. Hierdie server registers mag informasie bevat soos jou web versoek, Internet Protokol adres, browser tipe, browser taal, die datum en tyd van jou versoek en een of meer 'cookies' wat jou browser uniek kan identifiseer.

 • Gebruikers kommunikasies

  Persoonlike informasie en versoek wat jy via www.bible.com/live indien, sal na jou groep aministrateur gestuur word. Die group administrateur en/of een van die lede sal toegang tot hierdie informasie hê. Wanneer jy 'n e-pos of ander kommunikasie aan enige webwerf wat deur Life.Church besit word, mag ons hierdie kommunikasie hou om navrae te verwerk, jou versoeke beantwoord en ons dienste verbeter.

 • Derde party webtuistes

  Die Privaatheidsbeleid is slegs van toepassing op webtuistes en toepassings wat deur Life.Church besit en beheer word. Life.Church kan nie ander webtuistes reguleer wat gekoppel is aan ons verskeie webtuistes en dienste nie. Hierdie ander webtuistes mag hulle eie cookies of ander lêers op jou rekenaar plaas, data versamel of verkryging van persoonlike inligting van jou. Jy moet in ooreenstemming wees met hul unieke Privaatheidsbeleide alvorens jy kies om hul webtuistes te besoek.

Hoe gebruik ons jou inligting?

Wanneer jy inteken op 'n spesifieke diens wat registrasie benodig, vra ons dat jy persoonlike inligting verstrek. As Life.Church die inligting anders wil aanwend as gestipuleer tydens registrasie, sal ons voor die tyd jou goedkeuring vra vir die gebruik daarvan. Ons sal nie sensitiewe inligting bymekaarmaak of gebruik vir enige ander doel as wat in ons Privaatheidsbeleid en/of spesifieke diens kennisgewings gestipuleer is nie, tensy ons vooraf jou goedkeuring verkry het. Jy mag ons versoek afkeur om persoonlike inligting aan enige van ons dienste te verskaf, in welke geval Life.Church nie die gekose dienste aan jou kan verskaf nie.

Hoe ons jou persoonlike inligting beskerm?

LiveChurch.tv sal nie jou persoonlike inligting met enige ander instansies buite Life.Church sonder jou duidelike toestemming nie. LiveChurch.tv mag slegs jou informasie deel as dit in goedere trou glo dat die toegang, gebruik, voorkeur of bekendmaking van sulke inligting (a) voldoen aan alle toepaslike wetgewing, regulasie, wetlike proses of afdwingbare wetgewende navraag, b) Gebruik van toepaslike Terme, insluitend die ondersoek van moontlike oortredings daarvan, (c) te beskerm, voorkom, of andersins spreek bedrog, sekuriteit of tegniese kwessies aan, of (d) beskerm teen dreigende skade van regte, besittings of veiligheid van Life.Church, sy gebruikers of die publiek soos vereis of toegelaat word deur wetgewing. Life.Church neem toepaslike sekuriteitsmaatreëls om enige ongemagtige toegang, bekendmaking of vernietiging van data te voorkom. Insluitend interne hersiening van ons data versameling, bewarings en prosesserings praktyk en sekuriteits maatstawe, so wel as fisiese sekuriteitsmaatreëls wat beskerm teen ongemagtige toegang tot die sisteem waar persoonlike data gestoor word. Tensy duidelike toestemming verkry is van uself, beperk LiveChurch sy personeel, kontrakteurs en agente waar die inligting benodig word om te kan funksioneer, vir beter dienslewering, toegang tot die persoonlike inligting. Hierdie individue is gebind tot konfidensiële kontrakte en is onderworpe aan dissiplinering, insluitend die terminering en kriminele vervolging, indien hul faal om die verantwoordelikhede na te kom.

Data Integriteit

Life.Church hersien ons data-insameling, stoor en verwerkings praktyke om te verseker dat ons net die persoonlike informasie insamel, stoor en verwerk wat nodig is om ons dienste te voorsien of verbeter. Ons neem redelike stappe om te verseker dat die persoonlike inligting wat ons verwerk akkuraat, volledig en huidig is, maar ons is afhanklik van ons gebruikers om hul persoonlike inligting op te dateer of te korrigeer wanneer dit nodig is.

Toegang tot en opdatering van persoonlike inligting

As jy van enige Life.Church diens gebruik maak, maak ons in ​​goeie geloof pogings om jou te voorsien met toegang tot jou persoonlike inligting en óf hierdie inligting reg te stel as dit verkeerd is, óf op jou versoek sulke data te verwyder indien dit nie andersins vereis word om te behou deur die wet of vir wettige doeleindes. Ons vra individuele gebruikers om hulself te identifiseer voor die verwerking van inligting wat versoek word verkry, reggestel of verwyder word en ons kan weier om versoeke wat onredelik herhaaldelik of sistematies is, buitensporige tegniese pogings vereis, die privaatheid van ander in gevaar stel, of uiters onprakties (byvoorbeeld, versoeke met betrekking tot inligting wat op rugsteunbande is), of waar toegang andersins nie nodig is nie te verwerk. In enige geval waar ons toegang tot inligting en regstelling voorsien, doen ons dit gratis, tensy dit oneweredige moeite sou verg. Sommige van ons dienste het verskillende prosedures vir toegang tot gebruikers se persoonlike inligting, korrigering of verwydering.

Afdwinging

Life.Church hersien gereeld die nakoming van hierdie Privaatheidsbeleid. Wanneer ons formele skriftelike klagtes met betrekking tot privaatheid kwessies kry, is dit ons beleid om sogenaamde gebruiker met betrekking tot sy of haar kommer te kontak. Ons beloof samewerking met die toepaslike regulerende owerhede, insluitend plaaslike data beskermings owerhede, om enige klagtes op te los met betrekking tot die oordrag van persoonlike data wat tussen Life.Church en 'n individu nie opgelos kan word nie.

Vrae

Enige vrae oor die privaatheidsbeleid kan gerig word aan: <a href='mailto:legal@youversion.com'>legal@youversion.com</a>