Geseënd

Dag 7 van 7 • Vandag se leesstuk

Oordenking
“Genade en Deernis ” Die regverdige man in Psalm 112 word beskryf as iemand wat genadig en vol deernis is. Hierdie twee kragtige kwaliteite is ook eienskappe van Jesus Christus.God se genade kan nie verdien word nie en is in oorvloed beskikbaar. Dit is 'n geskenk. Sommige mense kan nie aanvaar dat net genade genoeg is nie — hulle wil iets doen om dit te verdien. Dit is wat Romeine 5:20-21 (DB) sê:"Mense kan nie langer loskom met die verskoning dat hulle nie geweet het wat reg en wat verkeerd is nie. Die wet ontmasker nou al hulle sondes omdat dit name daaraan gee. Maar gelukkig het God se genade ook nog baie meer geword. Trouens, daar is geen vergelyking tussen mense se sondes en God se genade nie. Die sonde is soos ’n wrede baas wat oor ons heers en ons uiteindelik doodmaak. Maar God se wonderlike goedheid heers oor ons elkeen wat deur Hom vrygespreek is. Dit is natuurlik net te danke aan Jesus Christus dat ons vir altyd sal lewe. Hy is nou die Here oor ons hele lewe." Jy het dalk al groot foute in jou lewe gemaak, maar God se genade is groter as jou sonde. Jy hoef niks meer te doen nie. Jy moet net besluit om jou lewe in Jesus se hande te plaas, om vergifnis vra en Sy onverdiende guns en seën aanvaar. Deernis is nog 'n kragtige karaktertrek van God. Elke keer wanneer Jesus met deernis vir mense gevul was, het iets kragtigs gebeur. “Toe Hy uit die skuit klim, het Hy die groot menigte mense daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak.” (Matteus 14:14)Die menslike natuur is om simpatie te hê met iemand wat in 'n moeilike situasie verkeer, maar simpatie is egter nie altyd wat iemand nodig het nie. 'n Mens kan simpatie hê met iemand se probleem of pyn, maar dit help nie om 'n oplossing te vind nie.Deernis, tesame met God se genade, is 'n enorme krag wat Sy antwoorde vir jou lewe bring. JOU LEWENSRUIMTE

Jy het dalk al by geleentheid geval, maar God se genade is sterker as jou swakhede. Moenie simpatie en deernis verwar as jy na mense rondom jou kyk nie. Soek eerder God se antwoorde in elke area van jou lewe. Dit is hoe jy sal groei en 'n geseënde lewe kan lei.