Gebruiksvoorwaardes

Laas op Mei 25, 2018 gewysig

Waar YouVersion 'n vertaling van die Engelse weergawe van die terme aan jou verskaf het, stem jy in dat die vertaling slegs vir jou gerief verskaf word en dat die Engelse weergawes van die bepalings jou verhouding met YouVersion sal beheer. As daar enige teenstrydigheid tussen die Engelse weergawe en jou vertaling is, sal die Engelse weergawe voorrang geniet.


Aanvaarding van hierdie Bepalings

Deur gebruik te maak van bible.com, youversion.com en/of YouVersion se mobiele toepassings Die Bybel Toep, Die Bybel App vir kinders en Bible Lens (saam, "YouVersion"), as gas of 'n geregistreerde gebruiker, aanvaar jy en stem jy in tot hierdie bepalings. Lees asseblief hierdie Voorwaardes sowel as die Privaatheidsbeleid noukeurig deur voordat jy YouVersion begin gebruik. As jy nie saamstem met hierdie bepalings of die Privaatheidsbeleid nie, moet jy nie YouVersion gebruik nie.

Wysigings van die Terme

YouVersion word aangebied deur Life Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "ons"). Ons mag hierdie bepalings van tyd tot tyd hersien en opdateer na ons eie goeddunke. Enige veranderinge tree onmiddellik in werking sodra ons dit plaas. Indien jy voortgaan om YouVersion te gebruik nadat die veranderde voorwaardes geplaas is, aanvaar jy die voorwaardes.

Wysigings aan YouVersion

Terwyl ons hoop dat ons altyd YouVersion en al sy funksies sal aanbied, behou ons die reg voor om YouVersion of enige deel, gedeelte of funksionaliteit van YouVersion sonder kennisgewing te verander of te staak. Ons sal nie aanspreeklik wees as enige of enige deel van YouVersion om enige rede of op enige tyd nie beskikbaar is nie.

Inligting Oor Jou en Jou Toegang tot YouVersion

Alle inligting wat ons deur middel van of in YouVersion versamel, is onderhewig aan ons Privaatheidsbeleid. As jy YouVersion gebruik, stem jy in dat ons doen wat wettig korrek is wat jou inligting aan betref, soos dit in die Privaatheidsbeleid vervat is.

Toegelate en Ongemagtigde Gebruik

Hierdie voorwaardes laat jou toe om YouVersion te gebruik ooreenkomstig hierdie Voorwaardes. Dit geld vir jou persoonlike- en nie-kommersiële gebruik van jou nie-winsgewende organisasie. Alle regte wat nie uitdruklik aan jou gegee is nie, word behou vir Life.Church. Jy stem in dat jy nie as sulks toegelaat word nie en dat jy nie YouVersion as volg sal gebruik nie:

 • op enige manier wat enige federale-, staats-, plaaslike- of internasionale wet of regulasie oortree;
 • vir die doel om minderjariges uit te buit, skade te berokken of probeer om uit te buit of skade te berokken, deur hulle bloot te stel aan onvanpaste inhoud deur hulle persoonlike identifiseerbare inligting te verkry of andersins;
 • om te probeer om jou as enige maatskappy of persoon voor te stel, insluitende Life.Church of enige ander YouVersion gebuiker;
 • om op enige ander manier op te tree, soos ons bepaal, wat Life.Church of gebruikers van YouVersion kan benadeel of hulle aanspreeklikheid in gevaar stel;
 • op enige manier wat YouVersion kan belemmer, oorbelas, beskadig of benadeel of inmeng met 'n ander se gebruik van YouVersion;
 • enige robot, spinnekop of enige and outomatiese toestel of proses te gebruik om toegang tot YouVersion te verkry, vir enige doel, insluitende die aksie om YouVersion se inhoud te kopieër of dop te hou;
 • om enige virusse, Trojaanse perde, wurms, logiese bomme of ander materiaal wat kwaadwillig of tegnologies skadelik is, voor te stel;
 • om te probeer om ongemagtigde toegang te verkry, in te meng met, te beskadig of ontwrigting te veroorsaak aan enige dele van YouVersion of enige bediener, rekenaar of databasis wat aan YouVersion gekoppel is;
 • om YouVersion aan te val d.m.v 'n ontkenning-van-diens-aanval of 'n gedeelde ontkenning-van-diens-aanval; en
 • andersins probeer om in te meng met die behoorlike werking van YouVersion.

U stem ook saam dat u nie enige materiaal wat, soos deur Life.Church bepaal, na eie goeddunke sal stuur, bewustelik ontvang, oplaai, aflaai, gebruik of hergebruik nie:

 • bevat enige materiaal wat lasterlik, obsceen, onsedeloos, beledigend, aanstootlik, lastig, gewelddadig, haatlik, ontstekend of andersins aanstootlik is;
 • seksuele eksplisiete of pornografiese materiaal, geweld of diskriminasie op enige grondslag bevorder nie, insluitende ras, geslag, godsdiens, nasionaliteit, gestremdheid, seksuele oriëntasie of ouderdom;
 • inbreuk maak op enige patent, handelsmerk, handelsgeheim, kopiereg of ander intellektuele eiendom of ander regte van enige ander persoon;
 • die wettige regte van ander sal oortree (insluitend die regte van publisiteit en privaatheid) of wat enige materiaal bevat wat aanleiding kan gee tot enige siviele of strafregtelike aanspreeklikheid ingevolge toepaslike wette of regulasies nie; of
 • enige onwettige aktiwiteit bevorder, of bepleit, bevorder of help met enige onwettige daad;
 • dit behels kommersiële aktiwiteite of verkope, soos kompetisies, weddenskappe en ander verkoopspromosies, ruilhandel of advertensies; en
 • die indruk gee dat die materiaal voortspruit uit of goedgekeur word deur Life.Church of enige ander persoon of entiteit, indien dit nie die geval is nie.

Gebruikerbydraes

YouVersion bevat interaktiewe kenmerke wat gebruikers toelaat om ander gebruikers of ander persone se inhoud of materiaal (gesamentlik, "gebruikersbydraes") op of deur YouVersion te plaas, in te dien, te publiseer, te vertoon of te oordra.

Ons onderneem egter nie om gebruikersbydraes of enige ander materiaal te hersien voordat dit op of deur YouVersion geplaas word nie en kan nie vinnig verwydering van aanstootlike materiaal verseker nadat dit gepos is nie. Daarom aanvaar ons geen aanspreeklikheid vir enige optrede of handeling ten opsigte van transmissies, kommunikasie of inhoud wat deur enige gebruiker of derde party verskaf word nie.

Alle gebruikersbydraes moet aan hierdie bepalings voldoen. Deur u gebruikersbydrae op of deur YouVersion te voorsien, verleen u ons en ons diensverskaffers, en elkeen van hulle en ons onderskeie lisensiehouers, opvolgers en toewysers, die reg om te gebruik, te reproduseer, te wysig, uit te voer, te vertoon, te versprei en andersins te openbaar Derde partye enige sodanige materiaal om die YouVersion-funksionaliteit wat u versoek of andersins aan te bied, aan te bied. U verklaar en waarborg dat u alle regte in en tot die Gebruikersbydraes besit of beheer het en die reg het om hierdie lisensie toe te staan ​​en dat al u gebruikersbydraes aan hierdie bepalings voldoen en sal voldoen. Ons is nie verantwoordelik of aanspreeklik teenoor enige derde party vir die inhoud of akkuraatheid van enige gebruikersbydraes wat deur u of enige ander gebruiker van YouVersion geplaas is nie.

Rekening Sekuriteit

YouVersion laat gebruikers toe om 'n rekening ("Members") te skep wat vereis dat u sekere inligting aan YouVersion verskaf. U stem in dat alle inligting wat u verskaf om 'n lid te word en u by YouVersion registreer, insluitend, maar nie beperk nie tot, inligting verskaf deur die gebruik van interaktiewe kenmerke op YouVersion, word beheer deur ons Privaatheidsbeleiden u stem in tot alle aksies ons neem met betrekking tot u inligting in ooreenstemming met ons privaatheidsbeleid.

As u kies of voorsien van 'n gebruikersnaam, wagwoord of soortgelyke inligting as deel van ons sekuriteitsprosedures, stem u in om sulke inligting vertroulik te hanteer, en stem in om ons onmiddellik in kennis te stel van enige ongemagtigde toegang tot of gebruik van u gebruikersnaam of wagwoord of enige ander sekuriteitsbreuk. Ons het die reg om enige gebruikernaam, wagwoord of ander identifiseerder te deaktiveer, hetsy deur u gekies of verskaf deur ons, te eniger tyd indien u na ons mening enige bepaling van hierdie bepalings oortree het.

Monitering en Handhawing; Wetlike Nakoming; Beëindiging

U stem saam dat ons die reg het om:

 • op te tree teenoor enige gebruiker, ten opsigte van 'n lidmaat rekening of gebruikersbydrae soos wat ons dit nodig of toepaslik ag, as ons glo dat daar 'n oortreding van hierdie bepalings is, inbraak gemaak word op derdeparty regte, daar 'n bedreiging vir die persoonlike veiligheid van ander is, of 'n bedreiging of aanspreeklikheid of skade is aan die welwillendheid wat verband hou met YouVersion of Life.Church;
 • gepaste aksie te neem, insluitende en sonder beperking, verwysing na wetstoepassing en openbaarmaking van u inligting, vir enige onwettige of ongemagtigde gebruik van YouVersion; en
 • jou toegang te beëindig of op te skort met betrekking tot alle of 'n gedeelte van YouVersion vir enige of geen rede nie, insluitend, sonder beperking van enige oortreding van hierdie voorwaardes.

Sonder om die voorafgaande te beperk, behou ons die reg voor om ons volle samewerking te gee aan wetstoepassingsowerhede of hofaansoeke of as ons beveel word om die identiteit of enige ander inligting van enigiemand bekend te maak, wat enige inhoud op of deur YouVersion plaas.

Jou Vertroue in Inligting en Vertalings

Die inligting wat op of deur YouVersion aangebied word, word slegs vir algemene inligting verskaf. Ons waarborg nie die akkuraatheid, volledigheid of nut van hierdie inligting nie. Enige vertroue wat jy op sodanige inligting plaas, is streng op jou eie risiko. Daarbenewens, hoewel ons poog om inligting in verskillende tale op YouVersion te verskaf, word vertalings van YouVersion-inhoud in ander tale as Engels, aan ons verskaf deur ander partye en ons ondersteun of waarborg nie die akkuraatheid van daardie vertalings nie. Ons verwerp alle aanspreeklikheid en verantwoordelikheid voortspruitend uit enige vertroue wat op sodanige materiaal deur jou of enige ander besoeker aan YouVersion, of deur enigiemand wat van enige van die inhoud daarvan in kennis gestel word, van die hand gewys word.

Intellektuele Eiendomsregte

YouVersion en sy inhoud, funksies en funksionaliteit (insluitend maar nie beperk tot alle inligting, sagteware, teks, uitstallings, beelde, video en klank, en die ontwerp, seleksie en reëling daarvan nie) word deur Life.Church, sy lisensiehouers besit, of ander verskaffers van sodanige materiaal en word beskerm deur die Verenigde State en internasionale kopiereg, handelsmerk, patent, handelsgeheim en ander intellektuele eiendom of eiendomsregte.

Slagspreuke en Ontwerpe

Die YouVersion naam, Life.Church se naam en slagspreuk, alle verwante name, slagspreuke, produkte en diensname, ontwerpe en slagspreuke, is kenmerke van Life.Church en/of kopiereg van Life.Church. Jy mag nie hierdie simbole en kopiereg gebruik sonder dat jy vooraf skriftelike toestemming van Life.Church gekry het nie. Alle ander name, slagspreuke, produkte en diensname, ontwerpe en slagspreuke op YouVersion, is die kenmerke van hulle onderskeie eienaars.

Intellektuele Eiendomsreg Oortreding

As u van mening is dat enige inhoud van YouVersion, insluitend gebruikersbydraes, u intellektuele eiendomsreg benadeel, insluitende kopiereg, stel ons asseblief in kennis van die kopieregskending by legal@life.church. Let asseblief daarop dat dit die beleid van Life.Church is om die gebruikersrekeninge van herhaalde oortreders te beëindig.

Derde Party Skakels en Dienste

YouVersion kan inhoud insluit wat deur derde partye verskaf word. As YouVersion skakels bevat na ander webwerwe en pop-ups en soortgelyke bronne wat deur derde partye verskaf word, word hierdie skakels en bronne slegs vir u gerief verskaf. Ons het geen beheer oor die inhoud van die webwerwe of hulpbronne nie, en aanvaar geen verantwoordelikheid vir hulle of enige verlies of skade wat mag voortspruit uit jou gebruik daarvan nie. As jy besluit om toegang te verkry tot enige van die derdeparty webwerwe wat deur YouVersion gekoppel is, doen jy dit op eie risiko en is onderworpe aan die gebruiksvoorwaardes vir sulke webwerwe. Alle uitsprake en/of menings wat in hierdie materiaal uitgespreek word, en alle artikels en antwoorde op vrae en ander inhoud, behalwe die inhoud wat Life.Church verskaf, is uitsluitlik die menings en verantwoordelikheid van die persoon of entiteit wat daardie materiaal verskaf. Hierdie materiaal weerspieël nie noodwendig die mening van Life.Church nie. Ons is nie verantwoordelik vir of aanspreeklik teenoor jou of enige derde party vir die inhoud of akkuraatheid van enige materiaal wat deur enige derde party verskaf word nie.

Skakel van en na Youversion en Sosiale Media Funksies

YouVersion kan sekere funksies bied wat jou in staat stel om aan of vanaf sosiale media sowel as ander webwerwe en toepassings van derde partye te koppel of in te skakel en inligting en kommunikasie aan en van YouVersion en sodanige derdeparty dienste te deel. U mag hierdie funksies slegs gebruik soos dit deur ons verskaf word en moet die inhoud respekteer soos wat dit vertoon word en andersins in ooreenstemming met hierdie Voorwaardes en enige addisionele voorwaardes en bepalings wat ons met betrekking tot sulke funksies verskaf. Ons kan alle of enige van hierdie kenmerke sonder kennisgewing te eniger tyd volgens ons diskresie afskakel.

Geografiese Beperkings

Life.Church, die eienaar van YouVersion, is gevestig in die staat Oklahoma in die Verenigde State. Ons maak geen aansprake dat YouVersion of enige van die inhoud daarvan buite die Verenigde State toeganklik of toepaslik is nie. Toegang tot YouVersion mag dalk nie deur sekere persone of in sekere lande wettig wees nie. As jy toegang tot YouVersion het van buite die Verenigde State, doen jy dit op eie inisiatief en is jy verantwoordelik vir die nakoming van plaaslike wette.

Vrywaring van Waarborge

JOU GEBRUIK VAN YOUVERSION, DIE INHOUD EN ENIGE FUNKSIONALITEIT, DIENSTE OF ITEMS WAT VERKRY WORD DEUR YOUVERSION, IS OP JOU EIE RISIKO. ALLES WORD VERSKAF OP 'N BASIS VAN "VAT DIT SOOS DIT KOM" EN "SOOS WAT DIT BESKIKBAAR IS", SONDER ENIGE WAARBORGE, HETSY VERMELD OF INGESLOTE. NIE LIFE.CHURCH OF ENIGE PERSOON WAT MET LIFE.CHURCH GEASSOSIEER WORD KAN ENIGE WAARBORG VERSKAF OF HULLE VERTEENWOORDIG SONDER INAGNEMING VAN DIE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUBAARHEID, KWALITEIT, AKKURAATHEID OF BESKIKBAARHEID VAN YOUVERSION NIE. SONDER OM ENIGE BEPERKINGS TE STEL OP DIE VOORAFGAANDE ASPEKTE, KAN LIFE.CHURCH OF ENIGE IEMAND WAT MET HULLE GEASSOSIEER IS, NIE WAARBORG DAT ENIGE FUNKSIES, INHOUD OF DIENSTE AKKURAAT, BETROUBAAR, FOUTLOOS OF SONDER ONDERBREKING AANGEBIED SAL WORD NIE. ONS WAARBORG OOK NIE DAT PROBLEME OPGELOS SAL WORD OF DAT YOUVERSION OF DIE BEDIENER WAT HULLE GEBRUIK, SONDER VIRUSSE IS OF ENIGE ANDER SKADELIKE KOMPONENT IS NIE. ONS WAARBORG OOK NIE DAT YOUVERSION OF ENIGE DIENSTE OF ITEMS WAT HULLE LEWER AAN JOU BEHOEFTES EN VERWAGTINGE SAL VOLDOEN NIE.

LIFE.CHURCH HIERBESLEG ALLE WAARBORGE VAN ENIGE KIND, OF EXPRESS OF IMPLIED, STATUTORY OF ANDERS, INSLUITEND MAAR NIE BEPERK TOT ENIGE WAARBORGE VAN VERKOOPBAARHEID, NIE-INBRING EN GESKIKTHEID VIR BEPAALDE DOELEINDES.

DIE VOORAFGAANDE BEPALINGS BEINVLOED GEEN WAARBORGE WAT NIE ONDER TOEPASLIKE REGTE UITGESLUIT OF BEPERK KAN WORD NIE.

Beperking op Aanspreeklikheid

ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE SAL LIFE.CHURCH, SY LISENSIEHOUERS, DIENSVERSKAFFERS OF ENIGE EEN VAN HULLE WERKNEMERS, AGENTE, BEAMPTES OF DIREKTEURE AANSPREEKLIK WEES VIR SKADE VAN ENIGE AARD, ONDER ENIGE WETLIKE VOORSKRIFTE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET JOU VERMOë OF ONVERMOë OM YOUVERSION TE GEBRUIK NIE. DIT HET OOK BETREKKING OP ENIGE WEBWERWE WAT AAN YOUVERSION GEKOPPEL IS, ENIGE INHOUD OF DIENSTE WAT DEUR HULLE AANGEBIED OF VERKRY WORD. DIT SLUIT ENIGE DIREKTE, INDIREKTE, BUITENGEWONE OF GERINGE SKADE IN WAT DIE VOLGENDE MAG INSLUIT, MAAR NIE NET TOT DIT BEPERK IS NIE: PERSOONLIKE BESERINGS, PYN EN LYDING, EMOSIONELE NOOD, VERLIES AAN BELASTING, VERLIES VAN WINSTE, VERLIES VAN 'N BESIGHEID OF VERWAGTE SPAARGELD, GEBRUIKSVERLIES, VERLIES VAN GOEDERTROU, VERLIES VAN INLIGTING. DIT MAAK NIE SAAK OF DIT DEUR NALATIGHEID, VERBREKING VAN 'N KONTRAK OF ENIGE IETS ANDERS GEBEUR HET NIE OF SELFS AL WAS JY DIT TE WAGTE.

DIE VOORAFGAANDE BEINVLOED NIE ENIGE AANSPREEKLIKHEID WAT NIE ONDER TOEPASLIKE  WETTE UITGESLUIT OF BEPERK KAN WORD NIE.

Vrywaring

Jy stem in om Life.Church en sy affiliasies, lisensiehouers en diensverskaffers, en sy en hul onderskeie beamptes, direkteure, werknemers, kontrakteurs, agente, lisensiehouers, verskaffers, opvolgers en toewysers van en teen enige eise, verpligtinge, enige skade, oordele, toekennings, verliese, kostes, uitgawes of fooie (insluitend billike prokureursfooie) wat mag voortspruit uit of verband hou met jou oortreding van hierdie Voorwaardes of jou gebruik van YouVersion, insluitende, maar nie beperk tot, jou Gebruikersbydraes, enige gebruik van YouVersion se inhoud, dienste en produkte anders as wat uitdruklik gemagtig is in hierdie Voorwaardes of jou gebruik van enige inligting verkry deur YouVersion, vry te stel.

Regeringswet en Jurisdiksie

Alle aangeleenthede, geskille of eise wat verband hou met YouVersion en hierdie bepalings (insluitend nie-kontraktuele geskille of eise) sal onderworpe wees aan en uitgevoer word in ooreenstemming met die interne wette van die staat Oklahoma sonder om enige keuse of konflik van wetgewing of reël te bevoordeel. Enige regsgeding, aksie of proses wat voortspruit uit of verband hou met hierdie Voorwaardes van YouVersion sal uitsluitlik in die federale howe van die Verenigde State of die howe van die staat Oklahoma ingestel word in die Stad Oklahoma City, Oklahoma County. Deur hierdie bepalings te aanvaar en YouVersion te gebruik, verwerp jy enige en alle besware teen die uitoefening van jurisdiksie oor jou deur sodanige howe en plek in sodanige howe.

Afstanddoening en Skeidbaarheid

Life.Church mag slegs sy regte onder hierdie bepalings skriftelik van die hand wys. Indien enige bepaling van hierdie Voorwaardes deur 'n hof of ander tribunaal van bevoegde jurisdiksie gehou word en ongeldig, onwettig of onafdwingbaar blyk te wees, sal sodanige bepaling uitgeskakel of beperk word tot die minimum mate sodat die oorblywende bepalings van hierdie Voorwaardes in volle werking sal tree.

Die Hele Ooreenkoms

Hierdie bepalings en ons Privaatheidsbeleid vorm die enigste ooreenkoms tussen jou en Life Covenant Church, Inc. met betrekking tot YouVersion en vervang alle voorafgaande en gelyktydige verstandverhoudings, ooreenkomste, voorstellings en waarborge, beide skriftelik en mondeling, met betrekking tot YouVersion.

Jou Kommentaar en Bekommernisse

YouVersion word bedryf deur Life Covenant Church, Inc., 'n nie-winsgewende maatskappy in Oklahoma, geleë te 4600 E. 2 St, Edmond, Oklahoma 73034. Alle terugvoer, kommentaar, versoeke vir tegniese ondersteuning en ander kommunikasie met betrekking tot YouVersion moet deur middel van e-pos geskied by help@youversion.com of deur middel van die webwerf help.youversion.com, of per pos na die bostaande adres. Enige terugvoer wat jy aan ons verskaf, sal as nie-vertroulik beskou word. Life.Church is vry om sulke inligting op 'n onbeperkte basis te gebruik.