Gebruiksvoorwaardes

Laas hersien op 6/5/2012


Die terme van gebruik is vertaal vir jou gemak, maar Life.Church maak geen waarborge of voorstellings met betrekking tot die akkuraatheid van die vertaling. As enige ongerymdhede gevind word tussen die Engelse en die vertaalde weergawe, sal die Engelse weergawe beheer uitvoer.


 1. Aanvaarding van Voorwaardes
 2. Deur 'Ek stem saam' te klik, erken jy dat YouVersion se TERME VAN GERBUIK gelees het, daarmee saam stem and daaraan gebonde is. Life.Church voorsien dienste op die internet en die wêreld wye web (die 'Web') deur die YouVersion Toep en 'n verskeidenheid webwerwe, insluitende http://bible.com (gesamentlik, 'YouVersion'), onderworpe aan die volgende TERME VAN GERBUIK. Life.Church mag die TERME VAN GEBRUIK van tyd tot tyd op datum bring, sonder enige kennisgewing, en hou die huidge weergawe van hierdie TERME VAN GEBRUIK beskibaar by: https://bible.com/terms. Wanneer jy YouVersion gebruik, sal jy ook onderworpe wees aan enige addisionele riglyne en reëls wat van tyd tot tyd op die Youversion werf beskikbaar gemaak mag word. Al sulke riglyne en reëls word hiermee opgeneem deur verwysings in hierdie TERME VAN GERBUIK. Oortredings van hoedanige TERME VAN GEBRUIK moet via e-pos aan legal@youversion.com gerapporteer word.

 3. Beskrywing van Diens
 4. Life.Church verleen toegang aan gebruikers vir 'n verskeidenheid dienste deur YouVersion, insluitend maar nie beperk nie, tot aanlyn videobesigtiging, blogposte en -kommentare, kommentare, verskeie ander kommunikasiemiddele, forums en verpersoonlikte inhoud, teen geen koste aan die gebruiker. Met die gebruik van YouVersion, verstaan jy dat hierdie gebruik kommunikasie van Life.Church mag insluit, insluitend maar nie beperk nie, tot diensaankondigings, administratiewe boodskappe en ander boodskappe waarop jy afsonderlik ingeteken het. Jy verstaan en stem toe dat jy verantwoordelik is om toegang te verkry tot YouVersion, wat toerusting en derdepartyfooie mag insluit (soos fooie van jou Internet diensverskaffer, kostes vir lugtyd en ander kostes verwant aan die aflewering en vertoon van boodskappe).

 5. Jou Registrasie Vereistes
 6. Jy erken en aanvaar om:
  • ware, akkurate, opgedateerde en volledige informasie oor myself te voorsien soos gevra deur YouVersion se registrasie vorm(s) (die 'Registratsie Inligting) en
  • en dit waar, akkuraat, opgedateerd en volledig te hou. As Life.Church vermoed dat sulke informasie onwaar, onakkuraat, uitgedateerd of onvoltooid is, behou Life.Church die reg om jou rekening en toekomstige gebruik van YouVersion (of enige gedeelte daarvan) tydelik of permanent te staak. Life.Church is besorg oor die veiligheid en privaatheid van al ons gebruikers, veral kinders. Vir die rede, ouers van kinders onder die ouderdom wat hulle kinders toelaat om YouVersion te gebruik, moet erken dat YouVersion ontwerp is vir 'n wye verskeidenheid gehoor. Daar volgens, as jou kind se wettige voog, is dit jou verantwoordelikheid om te beslis of YouVersion toepaslik is vir jou kind.

 7. Life.Church Privaatheidsbeleid
 8. Registrasie Data en ander informasie rakende jou is onderdanig aan die Privaatheidsbeleid, beskibaar by https://bible.com/privacyJy verstaan dat deur jou gebruik van YouVersion, gee jy toestemming rakende die kollektering en gebruik van hierdie informasie (soos uiteen gesit in die Privaatheidsbeleid), insluitende die oordrag van hierdie informasie na die Verenigde State en/of ander lande vir storing, verwerking en gebruik deur Life.Church.

 9. Lid Rekening, Wagwoord en Sekuriteit
 10. By die voltooïng van YouVersion se registrasie proses, sal 'n wagwoord en rekening aan jou toegeken word. Jy is verantwoordelik vir die handhawing van die vertroulikheid van die wagwoord en rekening, en jy is ten volle verantwoordelik vir alle aktiwiteite wat mag plaasvind onder jou wagwoord of rekening. Jy stem in om::
  • Life.Church onmiddellik in kennis te stel van enige ongemagtigde gebruik van jou wagwoord of rekening of enige ander verbreking van sekuriteit, en
  • verseker dat jy uit jou rekening aan die einde van elke sessie sal sluit.

 11. Lid Gedrag
 12. Jy verstaan ​​dat alle inligting, data, teks, sagteware, musiek, klank, foto's, grafika, video, boodskappe, etikette, blog of forum plasings, of ander materiaal ("Inhoud"), hetsy openlik gepos of privaat versend, is die volle verantwoordelikheid is van die persoon van wie die Inhoud afkomstig is. Dit beteken dat jy ten volle verantwoordelik is vir alle inhoud wat jy oplaai, pos, e-pos, versend of andersins beskikbaar stel via YouVersion. Hoewel Life.Church Inhoud aan YouVersion monitor, kan Life.Church nie redelikerwys instaan ​​vir die akkuraatheid, integriteit, kwaliteit of geskiktheid van sodanige inhoud. Jy verstaan ​​en stem saam dat deur gebruik te maak van YouVersion, kan jy blootgestel word aan inhoud wat afstootlik, aanstootlik of onsedelik is. Jy stem daartoe in om nie YouVersion te gebruik vir die:
  • oplaai, pos, e-pos, versend of andersins beskikbaar making van enige Inhoud wat ontwettig, skadelike, dreigend, beledigend, intimiderend, onregtmatig, lasterlik, vulgêr, obseen, indringende van ander se privaatheid, haatlik, diskriminerend, of rassisties, etnies of andersins aanstootlike is;
  • beskadiging van minderjariges op enige manier;
  • impersonasie van enige persoon of entiteit, met inbegrip van, maar nie beperk nie tot, 'n Life.Church beampte, forum leier, gids of gasheer, of jou affiliasie met 'n persoon of entiteit valslik staat of andersins verdraai;
  • vervalsing van 'headers' of andersins manipuleer te manupileer ten einde die oorsprong te verbloem van enige inhoud wat deur YouVersion versend word;
  • oplaai, pos, e-pos, versending of andersins beskikbaar making van enige inhoud wat jy het nie 'n reg het om beskikbaar te maak onder enige wet of onder kontraktuele of fidusiêre verhoudings (soos binnekring inligting, eiendoms inligting en vertroulike inligting wat openbaar gemaak is as deel van indiensneming verhoudings of onder nie-openbaarmaking ooreenkomste);
  • oplaai, pos, e-pos, versending of andersins beskikbaar making enige inhoud wat 'n patent, handelsmerk, handelsgeheim, kopiereg of ander eiendom ("regte") van enige party is;
  • oplaai, pos, e-pos, versending of andersins beskikbaar making van enige ongevraagde of ongemagtigde advertensies, promosie materiaal, gemors e-pos, 'spam', ketting briewe, piramideskemas, of enige ander vorm van werwing;
  • oplaai, pos, e-pos, versending of andersins beskikbaar making van enige materiaal wat sagteware virusse of enige ander rekenaarkode, lêers of programme wat ontwerp is te onderbreek, vernietiging of die funksionaliteit van enige sagteware of hardeware of telekommunikasie toerusting te beperk;
  • ontwrigting van die normale vloei van die dialoog, of andersins op te tree in 'n wyse wat ander gebruikers se vermoë om betrokke te raak in onmiddelike verwisselings te beïnvloed;
  • inmenging met of ontwrigting van YouVersion se bedieners of netwerke verbind tot YouVersion, of ongehoorsaam is enige vereistes, prosedures, beleid of regulasies van netwerke verbind tot YouVersion;
  • bewustelike of onbewustelike verbreking van enige toepaslike plaaslike-, staats-, nasionale of internasionale wet;
  • materiële ondersteuning of hulpbronne (of te verberging of verbloeming van die aard, ligging, bron, of eienaarskap van materiële ondersteuning of hulpbronne) aan enige organisasie(s) wat deur die regering van die Verenigde State 'n buitelandse terroriste organisasie erken word op grond van artikel 219 van die Wet op Immigrasie en Nasionaliteit;
  • steel van- of andersins teistering van ander; en/of
  • versameling of stoor van persoonlike data van ander gebruikers in verband met die verbode gedrag en aktiwiteite hierbo uiteengesit.
  Life.Church verskaf YouVersion vir gratis, persoonlike, en ontasbare geestelike en/of godsdienstige voordeel. Jy erken dat Life.Church mag of mag dalk nie Inhoud vooraf sif, maar dat Life.Church die reg (maar nie die verpligting) in hul uitsluitlike diskresie sal hê om enige Inhoud wat beskikbaar is via YouVersion te sif, te weier, of te verwyder vir enige rede.
  Jy erken, gee toestemming aan en stem in dat Life.Church jou rekening inligting kan oopmaak, bewaar of openbaar maak indien dit vereis word deur die wet of in 'n goeie geloof oortuiging dat sodanige toegang, bewaring of die openbaarmaking redelikerwys nodig is om te:
 13. voldoen aan die regsproses;
 14. GEBRUIKSVOORWAARDES af te dwing;
 15. reageer op bewerings dat enige inhoud in stryd is met die regte van derde partye;
 16. reageer op jou versoeke vir kliënte diens; of
 17. om die regte, eiendom of persoonlike veiligheid van Life.Church, sy gebruikers en die publiek te beskerm.

 18. Jy verstaan ​​dat die tegniese verwerking en oordrag van YouVersion, met inbegrip van jou inhoud sluit mootnlik in die
 19. oordrag via verskillende netwerke kan; en
 20. veranderinge om by die tegniese vereistes van dei verbinding met netwerke en toestelle

 21. Globale Aard van Kommunikasie
 22. U erken dat as u YouVersion gebruik, u toelaat dat kommunikasie na u gestuur word vanaf Life.Church se rekenaar netwerke, waarvan gedeeltes regdeur die wêreld geleë is. As gevolg daarvan kan kommunikasie wat lyk asof dit interstaatlik is ook globaal wees, ongeag van waar u fisies geleë is ten tyde van die uitsending. Dienooreenkomstig erken u dat as u YouVersion gebruik, kommunikasie interstaatlike of globale data kan insluit. U stem in, met dien verstande van die globale aard van die wêreldwye web, om by die plaaslike reëls te hou wat van toepassing is op die aanlyn gedragskode en aanvaarbare inhoud. U stem spesifiek in om al die reëls te gehoorsaam met betrekking tot die uitsending of tegniese data wat vanuit die Verenigde State of die land waarin u woon gestuur word.

 23. Inhoud Ingedien of Beskikbaar Gemaak vir Insluiting op die Diens
 24. Life.Church neem nie eiendomsreg van Inhoud wat u indien of beskikbaar stel vir insluiting op YouVersion nie. Alhoewel, met betrekking tot Inhoud wat u indien of beskikbaar stel vir insluiting op openbaar toeganklike gebiede van YouVersion, vergun u Life.Church die volgende wêreld-wye, aandeelreg-vry en nie-uitsluitende lisensie(s), as van toepassing:
  • Met betrekking tot Inhoud wat u indien of beskikbaar stel vir insluiting op openbaar toeganklike gebiede van YouVersion, die lisensie om te gebruik, te versprei, weer te gee, te verander, aan te pas, openbaar uit te voer, openbaar te vertoon en afgeleide werk van sulke Inhoud voor te gee met die doel om die spesifieke YouVersion gebied waaraan die Inhoud beskikbaar gestel of ingedien is, te verskaf en te bevorder. Hierdie lisensie bestaan alleenlik vir so lank as wat u verkies om sulke Inhoud op YouVersion voort te sit en sal eindig wanneer u of Life.Church sulke Inhoud van YouVersion verwyder.

  • Met betrekking tot Inhoud, uitsluitend fotos, grafika, audio of video wat u indien of beskikbaar maak vir insluiting op openbaar toeganklike gebiede van YouVersion, die ewige, onherroeplike en ten volle sub-lisensieerbare lisensie om te gebruik, te versprei, te herproduseer, te verander, aan te pas, te publiseer, te vertaal, openbaar te vertoon, openbaar uit te stal en afgeleide werk van sulke Inhoud (in geheel of gedeeltelik) te maak en sulke Inhoud in ander werk in enige formaat of medium te inkorporeer wat nou bekend of later ontwikkel mag word.

  • 'Openbaar toeganklik.' 'Openbaar toeganklike' gebiede van YouVersion is daardie gebiede wat bedoel is om aan die algemene publiek beskikbaar te wees. Openbaar toeganklike gebiede van YouVersion kan insluit, maar is nie beperk nie, tot boodskapsborde, blog-kommentaar, gemeenskapsgebiede en forums wat aan lede sowel as besoekers oop is .

 25. Bydraes tot YouVersion
 26. Deur u idees, voorstelle, dokumente en/of voorleggings (Bydraes) aan YouVersion te verskaf, erken en stem u in dat:
  • u Bydraes nie vertroulike of persoonlike inligting bevat nie;
  • Life.Church onder geen verpligting is om inligting of bydraes, wat uitgedruk is, duidelik of geïmpliseerd is, vertroulik te hou nie;
  • Life.Church is geregtig om sulke bydraes te gebruik of om vertroulik te hou (of kan kies om dit nie te gebruik om vertroulik te hou nie) op enige manier en enige media wêreldwyd;
  • Life.Church mag dalk iets soortgelyks as u Bydrae oorweeg of mee besig wees;
  • u Bydraes word outomaties die besit van Life.Church sonder enige verpligting van Life.Church aan u; en
  • u kan nie aanspraak maak op enige vergoeding of betaling van enige aard en onder geen omstandighede van Life.Church nie.

 27. Vrywaring en Vrylating van Aanspreeklikheid
 28. Jy stem tot vrywaring toe en hou nie Life.Church en sy filiale, affiliasies, amptenare, agente, werknemers, vennote en lisensiehouers aanspreeklik vir enige eis of vereistes, insluitend redelike prokureursfooie, wat deur enige derde party as gevolg van of voortspruitend uit die inhoud wat jy inhandig, pos, oordra of andersins deur YouVersion beskikbaar gestel, jou gebruik van YouVersion, jou verbintenis met YouVersion, misbruik van die VERBRUIKERSREËLS, of misbruik van enige regte van iemand anders, gemaak word nie. Jy verstaan en stem uitdruklik saam dat Life.Church en sy filiale, affiliasies, amptenare, agente, vennote en lisensiehouers geen waarborg lewer dat:
  • YouVersion aan jou vereistes voldoen nie;
  • YouVersion ononderbroke, betyds, seker of sonder foute is nie; en
  • die resultate wat deur die gebruik van YouVersion verkry is, akkuraat of betroubaar sal wees nie. Onder geen omstandighede sal Life.Church aanspreeklik gehou word vir enige verlies of skade van enige aard wat plaasvind as gevolg van die gebruik van enige Inhoud wat deur YouVersion beskikbaar gestel word nie.
  Jy verstaan en stem uitdruklik saam dat enige materiaal wat afgelaai of andersins deur die gebruik van YouVersion bekom is, volgens jou eie oordeel en op eie risiko verkry is, en jy sal alleenlik verantwoordelik gehou word vir enige skade aan jou rekenaarsisteem of verlies van data as gevolg van die aflaai van enige sulke materiaal.

 29. Geen Herverkoop van Diens
 30. Jy is in ooreenstemming om nie te herproduseer, dupliseer, kopieer, verkoop, ruil, herverkoop of uit te buit vir enige kommersiële doeleindes, enige gedeelte van YouVersion (insluitende jou Life.Church ID), gebruik van YouVersion, of toegang tot YouVersion.

 31. Algemene Beleid Aangaande Gebruik en Storing
 32. Jy stem toe dat Life.Church kan bevestig, en van tyd tot tyd kan verander, algemene praktyke en beperkinge met betrekking tot die gebruik van YouVersion, insluitend sonder beperking van wat die maksimum aantal dae is wat die inhoud behou sal word deur YouVersion. Jy stem saam dat Life.Church geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid het vir die verwydering van, of die onvermoë om enige inhoud te stoor wat gehandhaaf of oorgedra is deur YouVersion. Jy erken dat Life.Church die reg voor behou, na sy uitsluitlike goeddunke, om rekeninge uit te teken en heeltemal te verwyder wat vir 'n lang tydperk van die tyd dormant bly.

 33. Veranderinge tot Diens
 34. Life.Church behou die reg om YouVersion (of enige deel daarvan), te eniger tyd en van tyd tot tyd te verander of te staak, tydelik of permanent, met of sonder kennisgewing. Jy stem saam dat Life.Church nie aanspreeklik sal wees aan jou of enige derde party vir enige verandering, opskorting of beëindiging van YouVersion nie.

 35. Beëindiging
 36. Jy stem saam dat Life.Church onder sekere omstandighede en sonder vooraf kennisgewing, in sy uitsluitlike diskresie, onmiddellik jou Life.Church-rekening kan beëindig en toegang tot YouVersion te eniger tyd en vir enige rede kan stop en nie aanspreeklik sal wees teenoor jou of enige derde party vir die beëindiging van jou rekening of toegang tot YouVersion.

 37. Onderhandelinge met Derde Partye
 38. Jy erken dat jou omgang met enige partye wat jy gevind of ontmoet het deur YouVersion, uitsluitlik tussen jou en so 'n party is. Jy stem saam dat Life.Church nie verantwoordelik is of aanspreeklik gehou kan word vir enige verlies of skade van enige aard wat aangegaan is as gevolg van enige sodanige handelinge nie.

 39. Skakels
 40. YouVersion kan verskaf, of derde partye kan voorsien, skakels na ander World Wide Web werwe of bronne. Jy erken en stem dat Life.Church het geen beheer oor en is nie verantwoordelik vir die beskikbaarheid van, onderskryf nie en is nie verantwoordelik of kan nie aanspreeklik gehou word vir enige inhoud, advertering, produkte of ander materiaal wat op of van sulke werwe of bronne beskikbaar is nie. Jy erken en stem saam dat Life.Church is nie verantwoordelik is in enige opsig vir skade of verlies wat veroorsaak word deur of in verband met die gebruik van, of vertroue op enige sodanige werf of bron.

 41. Life.Church se Eiendoms Regte
 42. Jy erken en stem saam dat YouVersion eiendomsagteware en vertroulike inligting bevat wat deur kopiereg, handelsmerke, diens, patente, intellektuele eiendoms wette, of ander eiendoms regte en wette beskerm word. Behalwe soos uitdruklik toegelaat word deur toepaslike wetgewing of gemagtig deur Life.Church, is jy in ooreenstemming om nie te verander, huur, uitverhuur, uitleen, te verkoop, te versprei of afgeleide werke te skep wat gebaseer is op YouVersion, in die geheel of gedeeltelik nie.

 43. Beperking tot Aanspreeklikheid
 44. Jy uitdruklik verstaan ​​en stem in dat Life.Church en sy filiale, affiliasies, beamptes, werknemers, agente, vennote en lisensiehouers nie teenoor u aanspreeklik sal wees vir enige direkte, indirekte, toevallige, spesiale, gevolglike of voorbeeldige skade, insluitend, maar nie beperk tot, skadevergoeding vir die verlies van winste, klandisiewaarde, gebruik, data of ander nie-tasbare verliese (selfs as Life.Church in kennis gestel is van die moontlikheid van sulke skade), as gevolg van:
  • die gebruik of die onvermoë van die gebruik van YouVersion;
  • ongemagtigde toegang tot of verandering van jou uitsendings of data;
  • stellings of optrede van 'n derde party op YouVersion; of
  • enige ander aangeleentheid met betrekkingte YouVersion.

 45. Geen Derdeparty-begunstigdes
 46. Jy is in ooreenstemming, behalwe as daar elders duidelik gestipuleer is binne hierdie TERMES VAN GEBRUIK, dat daar geen derde party Begunstigdes in hierdie ooreenkoms sal wees nie.

 47. Kennisgewing
 48. Life.Church kan u voorsien met kennisgewings, insluitend dié wat ten opsigte van veranderinge aan hierdie Gebruiksvoorwaardes, insluitend maar nie beperk nie tot e-pos, gereelde e-pos, SMS, MMS, SMS-boodskap, plasings op YouVersion, of ander redelike metode nou bekend of hierna ontwikkel.

 49. Handelsmerk Informasie
 50. Die kenmerke, diens punte, die produk en die diens name verwant aan Life.Church en sy bedieninge is handelsmerke van Life.Church (die Life.Church Punte "). Sonder vooraf skriftelike toestemming van Life.Church, stem jy saam om nie enige van die Life.Church punte te vertoon, of op enige wyse te gebruik nie.

 51. Kennis en Prosedure vir die maak van eise oor Kopiereg of Intellektuele Eiendom Oortreding
 52. Life.Church respekteer ander se intellektuele eiendom. Ons vra ons gebruikers om dieselfde te doen, veral waar dit betrekking hou met YouVersion. Life.Church mag, in toepaslike toestande en in sy eie diskressie, die rekeninge van gereelde oortreders afskakel of termineer. As jy glo jou werk is gekopieër in 'n manier wat kopiereg inbreuk, of jou intellektuele eiendom regte is geskend, stuur asseblief die volgende inligting na legal@youversion.com:
  • 'n Fisiese of elektroniese handtekening van die persoon gemagtig om namens die kopiereg of ander intellektuele eiendom in vraag eienaar op te tree;

  • 'n Geskrewe beskrywing van die gekopieregte werk of ander intellektuele eiendom wat jy eis is gebreuk;

  • 'n Geskrewe beskrywing van waar op YouVersion jy eis die materiaal bestaan;

  • Jou adres, telefoon nommer en e-pos adres (alles wat van toepassing is);

  • 'n Geskrewe verklaring dat jy 'n goeie geloof het dat dit wat betwis word nie gemagtig is deur die kopiereg eienaar, 'n agent of die wet nie;

  • 'n Geskrewe verklaring deur jou, onder straf van meineed gemaak, dat die bogenoemde informasie in jou kennisgewing akkuraat is en dat jy die kopiereg of intellektuele eiendom se eienaar is, of dat jy gemagtig is om namens die eienaar op te tree. Life.Church se Agent vir Kennisgewing van eise van kopieregte of ander intellektuele eiendom inbreuke kan as volg bereik word:
   Deur pos: Life.Church c/o - Contracts Coordinator
   4600 E. 2nd Street Edmond, OK 73034
   Telefoon: (405) 680-5433
   Faks: (405) 844-3002
   E-Pos: legal@youversion.com

Algemene Informasie

Algehele Ooreenkoms. Hierdie TERME VAN GEBRUIK behels die algehele ooreenkoms tussen jou en Life.Church en bepaal jou gebruik van YouVersion en vervang enige vorige ooreenkomste tussen jou en Life.Church met betrekking tot YouVersion. Jy mag dalk nog onderhewig wees aan bykomstige terme en voorwaardes.

Keuse van Regte en Forum. Die TERME VAN GEBRUIK en die verhouding tussen jou en Life.Church sal bepaal word deur die wette van die Staat van Oklahoma sonder inagneming van geskil van wetlike voorsiening. Jy en Life.Church stem ooreen om onderhewig te wees aan die persoonlike en uitsluitlike beslissing van die howe gebasseer in Oklahoma County, Oklahoma.

Afstanddoening en Verbreking van Terme. Die nalating van Life.Church om enige regte uit te oefen met betrekking tot die regte of voorsiening van hierdie TERME VAN GEBRUIK beteken nie afstanddoening van hierdie regte of voorsiening nie. Indien 'n bevoegde hof sou beslis dat enige voorsiening van hierdie TERME VAN GEBRUIK ongeldig sou wees, sal die partye nieteenstaande ooreenstem dat die hof in alle billikheid sou probeer om beide partye se voornemens voor te hou en dat enige ander voorsienings van die TERME VAN GEBRUIK steeds van krag sal wees.

Geen Oorlewingsregte of Oordraagbaarheid. Jy stem toe dat jou Life.Church-rekening nie oordraagbaar is nie en dat enige regte van jou Life.Church identiteit of inhoud van jou rekening opgeskort sal word met jou dood.Met ontvangs van 'n afskrif van jou doodsertifikaat, mag Life.Church jou rekening opskort en alle inligting daarin permanent uitwis.

Beperkingswet. Jy verstaan en stem toe dat enige wet of regspunt nieteenstaande, enige eis of aksieplan voortspruitend uit of verwant aan die gebruik van YouVersion of hierdie TERME VAN GEBRUIK, binne een (1) jaar ingedien moet word, waarby versuim van eis of aksieplan dit vir ewig verbied sal word.

Die afdelingtitels binne hierdie TERME VAN GEBRUIK word gerieflikheidshalwe gebruik en het geen wetlike of ooreenkomstige doel nie.