Aangaande YouVersion

Toepaslikheid

In vorige geslagte was die toegang wat mense tot die Bybel gehad het baie beperk. Vandag is dit nie meer die geval nie. Baie mense wat toegang het tot die Bybel, dink egter dat die boodskap nie van toepassing is op hul lewens nie. Terselfdertyd is daar ander wat glo dat daar 'n verband is tussen die Bybel en hulle daaglikse belewenisse.

Inligtingsrewolusie

Oor die laaste dekade het die Internet 'n rewolusie teweeg gebring wat mense bemagtig soos nog nooit tevore nie. Met die vermoë om te deel, by te dra, te skep, uit te saai en te kommunikeer, is dit maklik om wie ons is en wat ons glo te verwoord en met die res van die wêreld te deel.

YouVersion

Sedert 1996 was Life.Church se doel om mense te lei om ten volle toegewyde volgelinge van Christus te word. Daardeur het ons gesoek vir nuwe maniere om mense te help om die Bybel met hul daaglikse lewens te assosieer. Ons metodes het oor die jare verander soos wat ons verskillende tegnologieë en strategieë geïnkorporeer het. Maar inherent bly ons fokus op toepaslikheid terwyl ons konsekwent strewe om te demonstreer en te leer hoe God se Woord tot elkeen spreek, waar hulle ook al in die lewe is.

YouVersion verteenwoordig 'n nuwe grenslyn in Life.Church se pogings. Ons bou nie slegs 'n instrument om die wêreld te beïnvloed deur middel van tegnologie nie, ons kry mense betrokke by 'n verhouding met God soos hulle die toepaslikheid ontdek wat die Bybel vir hul lewens het.

Vennote van Bybeluitgewers

Sonder ons vrygewige vennote van Bybeluitgewers, sal YouVersion eenvoudig nie in staat wees om die wêreldwye gemeenskap van so baie Bybels te voorsien nie. Baie van julle het gevra hoe julle hierdie ondersteuners van die YouVersion missie kan bedank vir hul noodsaaklike ondersteuning. Jy kan meer leer oor hulle, hul bedieninge, en maniere hoe julle hulle kan ondersteun d.m.v. die skakels hier onder.